Instrukcja obsługi DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B

DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B
8.5 · 17
PDF instrukcja
 · 12 str.
Angielski
instrukcjaDeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B
6

Contents

teCHnICAL DAtA ......................................................6
DIsPosAL ................................................................6
IntRoDUCtIon .......................................................7
Symbols used in this instruction �����������������������������������������������7
Letters in brackets ���������������������������������������������������������������������7
Troubleshooting and repairs �����������������������������������������������������7
sAFetY ...................................................................7
Basic safety warnings ����������������������������������������������������������������7
IntenDeD Use .........................................................7
InstRUCtIon FoR Use ............................................7
DesCRIPtIon ..........................................................8
Description of the appliance ���������������������������������������������������� 8
Description of the control panel ������������������������������������������������ 8
Description of the accessories ���������������������������������������������������8
Description of indicators ����������������������������������������������������������� 8
BeFoRe Use ............................................................8
Checking the appliance ������������������������������������������������������������� 8
Installing the appliance ������������������������������������������������������������8
Connecting the appliance ��������������������������������������������������������� 9
Setting up the appliance ����������������������������������������������������������� 9
tURnInG tHe APPLIAnCe on ...................................9
tURnInG tHe APPLIAnCe oFF .................................9
AUto-oFF .............................................................10
eneRGY sAVInG ....................................................10
WAteR soFteneR FILteR .......................................10
Installing the lter ������������������������������������������������������������������10
Removal and replacement of the water softener lter ������������10
MAKInG CoFFee ...................................................10
Selecting the coee strength �������������������������������������������������� 10
Selecting the quantity of coee in the cup �����������������������������11
Adjusting the grinder ��������������������������������������������������������������11
Programming the quantity of coee ����������������������������������������11
Setting the temperature ���������������������������������������������������������11
Tips for a hotter coee ������������������������������������������������������������11
Making coee using coee beans �������������������������������������������11
Making coee using pre-ground coee ���������������������������������� 12
MAKInG LonG CoFFee ............................................12
MAKInG CAPUCCIno AnD Hot MILK (not FRotHeD) 12
Making hot milk (not frothed) ������������������������������������������������ 13
Cleaning the cappuccino maker after use ������������������������������� 13
MAKInG Hot WAteR ..............................................13
CLeAnInG .............................................................13
Cleaning the machine ������������������������������������������������������������� 13
Cleaning the coee grounds container ������������������������������������13
Cleaning the drip tray and condensate tray ����������������������������� 13
Cleaning the inside of the coee machine ������������������������������14
Cleaning the water tank ���������������������������������������������������������� 14
Cleaning the coee spouts ������������������������������������������������������ 14
Cleaning the pre-ground coee funnel �����������������������������������14
Cleaning the infuser ���������������������������������������������������������������� 14
DesCALInG ...........................................................14
settInG WAteR HARDness ...................................15
Measuring water hardness ������������������������������������������������������ 15
Set water hardness �����������������������������������������������������������������15
WARnInG InDICAtoRs ...........................................16
tRoUBLesHootInG ...............................................17

teCHnICAL DAtA

Voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz max� 10A
Absorbed power: 1450W
Pressure: 15 bar
Max� capacity water tank: 1�8 litres
Size: LxHxD: 238x340x430 mm
Cable length: 1�15 m
Weight: 9�1 Kg
Max� capacity beans container 250 g
The appliance complies with the following EU directi-
ves:
• ECRegulation1275/2008forstandby;
• Low Voltage Directive 2006/95/EC and subsequent
amendments;
• EMC Directive 2004/108/EC and subsequent
amendments
• All materials and accessories coming into contact with
food conform to EC regulation 1935/2004�

DIsPosAL

In compliance with European directive 2002/96/EC,
the appliance must not be disposed of with house-
hold waste, but taken to an authorised waste sepa-
ration and recycling centre�

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B. Ta instrukcja należy do kategorii Ekspresy do kawy i otrzymała oceny od 17 osób ze średnią 8.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Ala • 8-8-2022 Bez komentarza

Wyświetla się komunikat - zamocuj dyszę wody

Wyświetla się komunikat - zamocuj dyszę wody
Zobacz zdjęcie
Odpowiedz na to pytanie

Liczba pytań: 1

Specyfikacje DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B.

Ogólne
Marka DeLonghi
Model Magnifica S ECAM 23.120.B | ECAM23.120SB
Produkt Ekspres do kawy
Język Angielski
Typ pliku Instrukcja obsługi (PDF)

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.Bmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników