Instrukcja obsługi DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B

DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B
(7)
 • Liczba stron: 12
 • Typ pliku: PDF
 • 6

  Contents

  teCHnICAL DAtA ......................................................6
  DIsPosAL ................................................................6
  IntRoDUCtIon .......................................................7
  Symbols used in this instruction �����������������������������������������������7
  Letters in brackets ���������������������������������������������������������������������7
  Troubleshooting and repairs �����������������������������������������������������7
  sAFetY ...................................................................7
  Basic safety warnings ����������������������������������������������������������������7
  IntenDeD Use .........................................................7
  InstRUCtIon FoR Use ............................................7
  DesCRIPtIon ..........................................................8
  Description of the appliance ���������������������������������������������������� 8
  Description of the control panel ������������������������������������������������ 8
  Description of the accessories ���������������������������������������������������8
  Description of indicators ����������������������������������������������������������� 8
  BeFoRe Use ............................................................8
  Checking the appliance ������������������������������������������������������������� 8
  Installing the appliance ������������������������������������������������������������8
  Connecting the appliance ��������������������������������������������������������� 9
  Setting up the appliance ����������������������������������������������������������� 9
  tURnInG tHe APPLIAnCe on ...................................9
  tURnInG tHe APPLIAnCe oFF .................................9
  AUto-oFF .............................................................10
  eneRGY sAVInG ....................................................10
  WAteR soFteneR FILteR .......................................10
  Installing the lter ������������������������������������������������������������������10
  Removal and replacement of the water softener lter ������������10
  MAKInG CoFFee ...................................................10
  Selecting the coee strength �������������������������������������������������� 10
  Selecting the quantity of coee in the cup �����������������������������11
  Adjusting the grinder ��������������������������������������������������������������11
  Programming the quantity of coee ����������������������������������������11
  Setting the temperature ���������������������������������������������������������11
  Tips for a hotter coee ������������������������������������������������������������11
  Making coee using coee beans �������������������������������������������11
  Making coee using pre-ground coee ���������������������������������� 12
  MAKInG LonG CoFFee ............................................12
  MAKInG CAPUCCIno AnD Hot MILK (not FRotHeD) 12
  Making hot milk (not frothed) ������������������������������������������������ 13
  Cleaning the cappuccino maker after use ������������������������������� 13
  MAKInG Hot WAteR ..............................................13
  CLeAnInG .............................................................13
  Cleaning the machine ������������������������������������������������������������� 13
  Cleaning the coee grounds container ������������������������������������13
  Cleaning the drip tray and condensate tray ����������������������������� 13
  Cleaning the inside of the coee machine ������������������������������14
  Cleaning the water tank ���������������������������������������������������������� 14
  Cleaning the coee spouts ������������������������������������������������������ 14
  Cleaning the pre-ground coee funnel �����������������������������������14
  Cleaning the infuser ���������������������������������������������������������������� 14
  DesCALInG ...........................................................14
  settInG WAteR HARDness ...................................15
  Measuring water hardness ������������������������������������������������������ 15
  Set water hardness �����������������������������������������������������������������15
  WARnInG InDICAtoRs ...........................................16
  tRoUBLesHootInG ...............................................17

  teCHnICAL DAtA

  Voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz max� 10A
  Absorbed power: 1450W
  Pressure: 15 bar
  Max� capacity water tank: 1�8 litres
  Size: LxHxD: 238x340x430 mm
  Cable length: 1�15 m
  Weight: 9�1 Kg
  Max� capacity beans container 250 g
  The appliance complies with the following EU directi-
  ves:
  • ECRegulation1275/2008forstandby;
  • Low Voltage Directive 2006/95/EC and subsequent
  amendments;
  • EMC Directive 2004/108/EC and subsequent
  amendments
  • All materials and accessories coming into contact with
  food conform to EC regulation 1935/2004�

  DIsPosAL

  In compliance with European directive 2002/96/EC,
  the appliance must not be disposed of with house-
  hold waste, but taken to an authorised waste sepa-
  ration and recycling centre�
DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B. Ta instrukcja należy do kategorii Ekspresy do kawy i otrzymała oceny od 7 osób ze średnią 8.9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B

Ogólne
Marka DeLonghi
Model Magnifica S ECAM 23.120.B
Produkt Ekspres do kawy
Język Angielski
Typ pliku PDF

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj