Instrukcja obsługi Cylinda S4254E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Cylinda S4254E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Cylinda S4254E na tej stronie.

3
Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då
lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!
Innehållsförteckning sid
Säkerhetsanvisningar....................................................................................4
Innan Du använder spisen första gången ................................................6
Fakta om plattor .........................................................................7
Ugnen och dess funktioner ...........................................................8
Rengöring av ugnslucka ...............................................................15
Tekniska data ........................................................................................18
Montering av tippskydd........................................................................19
OBS!
Elinstallationen måste utföras av
en behörig elinstallatör.
Spisen är endast avsedd för
hushålls bruk. Vid fe lanvändning
nns risk för skador.
Viktigt!
Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spi sen.
Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början.
Kassering av förbrukade produkter
När produkten är förbrukad får den inte kasseras som vanligt avfall, utan
man bör överlämna den till en organisation som återvinner elektriska och
elek tro niska pro duk ter. produkten, bruks an vis ningen eller för pack-
ningen nns en sym bol som visar att förbrukad produkt ska läm nas till
återvinning.
Material som används för tillverkning av produkten kan återvinnas enligt
lämplig beteckning. Genom återvinning av ma te ria let i den förbrukade produkten bi drar
man till ett stärkt miljöskydd.
Kontakta din kommun för uppgifter om var i din kommun det nns organisationer som
tar hand om förbrukade produkter.

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Cylinda S4254E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Cylinda S4254E udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Cylinda
Model S4254E
Produkt Piec
EAN 5906006559342
Język Angielski, Szwedzki
Grupa produktu Piece
Typ pliku PDF
Design
Typ produktu Kuchenka wol✗stojąca
Kolor produktu Biały
Kolor uchwytu Czarny
Typ kontroli Obrotowy
Długość przewodu 1.5m
Wbudowany wyświetlacz
Palniki
Rodzaj płyty grzejnej Płyta uszczelniona
Number of burners/cooking zones 4
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1 Lewy przód
Moc palnika/strefy grzewczej 1 2W
Średnica palnika/strefy grzewczej 1 180mm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2 Lewy tylny
Moc palnika/strefy grzewczej 2 1W
Średnica palnika/strefy grzewczej 2 145mm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3 Prawy przód
Moc palnika/strefy grzewczej 3 1W
Średnica palnika/strefy grzewczej 3 145mm
Palnik woka -
Piekarnik
Liczba piekarników 1
Rozmiar piekarnika Średni
Źródło zasilania piekarnika Elektryczny
Pojemność netto piekarnika 70L
Moc piekarnika 7500W
Grill
Moc grilla 2000W
Nagrzewanie przednie -
Grzanie górne i dolne -
Nagrzewanie dolne -
Funkcja rozmrażania -
Funkcja pizzy
Gorące powietrze 3D
Wolne gotowanie
Liczba kratek kuchenki 1
Zarządzanie energią
Napięcie wejściowe AC 400V
Klasa wydajności energetycznej A
Zużycie energii (standard) 0.88kWh
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 495mm
Długość urządzenia 605mm
Wysokość urządzenia 900mm
Wysokość (min) 850mm
Waga produktu 40700g
Szerokość przedziału instalacji 500mm
Głębokość przy otwartych drzwiach 1030mm
Ergonomia
Zabezpieczenie przed dziećmi