Instrukcja obsługi Cuisinart CPK17E

Cuisinart CPK17E
7.6 · 2
PDF instrukcja
 · 67 str.
Polski
instrukcjaCuisinart CPK17E

SOMMAIRE

1. Consignes de sécurité . . . . . . . . . 1
2. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Caractéristiques . . . . . . . . . . . . . 4
4. Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. PANNEAU DE COMMANDE . . . . . . . 4
B. FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . 4
C. CONSEILS ET RECOMMANDATIONS . 5
D. TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES . . 6
5. Nettoyage et entretien . . . . . . . . . 6
6. Detartrage . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Garantie Internationale . . . . . . . . . 60

CONTENTS

1. Safety Precautions . . . . . . . . . . . 8
2. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . 11
B. OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C. HINTS & TIPS . . . . . . . . . . . . . . . 12
D.
RECOMMENDED TEMPERATURE SETTINGS
12
5. Cleaning & Maintenance . . . . . . . 13
6. Descaling . . . . . . . . . . . . . . . . 13
International Guarantee. . . . . . . . . 60

INHALT

1. Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . 14
2. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . 17
4. Gebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A. FUNKTIONSTASTENFELD . . . . . . . 17
B. BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
C. RATSCHLÄGE UND EMPFEHLUNGEN 18
D. EMPFOHLENE TEMPERATUREN . . . . 19
5. Reinigung und Pflege . . . . . . . . . 19
6. Entkalken . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internationale Garantie . . . . . . . . . 60

INHOUD

1. Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . 21
2. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Kenmerken. . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A. BEDIENINGSPANEEL. . . . . . . . . . . 24
B. WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
C. ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN . . . 25
D. AANBEVOLEN TEMPERATUREN . . . 26
5. Reiniging en onderhoud . . . . . . . 26
6. Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Internationaal Garantiebewijs . . . . . 60

CONTENUTO

1. Istruzioni di sicurezza . . . . . . . . . 28
2. Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Caratteristiche . . . . . . . . . . . . . 31
4. Utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A. PANNELLO DI COMANDO . . . . . . . 31
B. FUNZIONAMENTO . . . . . . . . . . . . 31
C. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI . . 32
D. TEMPERATURE CONSIGLIATE . . . . . 33
5. Pulizia e manutenzione. . . . . . . . 33
6. Decalcificazione . . . . . . . . . . . . 34
Garanzia Internazionale . . . . . . . . . 60

CONTENIDO

1. Consignas de seguridad . . . . . . . 35
2. Introducción . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Características . . . . . . . . . . . . . 38
4. Utilización . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A. PANEL DE CONTROL . . . . . . . . . . 38
B. FUNCIONAMIENTO . . . . . . . . . . . 38
C. CONSEJOS Y RECOMENDACIONES . 39
D. TEMPERATURAS RECOMENDADAS . 39
5. Limpieza y mantenimiento . . . . . 40
6. Descalcificación. . . . . . . . . . . . . 40
Garantía Internacional . . . . . . . . . 60

ÍNDICE

1. Instruções de segurança . . . . . . . 41
2. Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3. Características . . . . . . . . . . . . . 43
4. Modo de emprego . . . . . . . . . . . 44
A. PAINEL DE COMANDO . . . . . . . . . 44
B. FUNCIONAMENTO. . . . . . . . . . . . 44
C. CONSELHOS E RECOMENDAÇÕES. . 45
D. TEMPERATURAS RECOMENDADAS . . 45
5. Limpeza e manutenção . . . . . . . . 46
6. Descalcificação . . . . . . . . . . . . . 46
Garantia internacional . . . . . . . . . . 60

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje bezpieczeństwa . . . . . 47
2. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.
Charakterystyka produktu . . . . . . 50
4. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
A. PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . 50
B. DZIAŁANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
C. PORADY I ZALECENIA . . . . . . . . . 51
D. ZALECANE TEMPERATURY. . . . . . . . 51
5. C
zyszczenie i konserwacja . . . . . . 52
6. Usuwanie kamienia . . . . . . . . . . 52
Gwarancja międzynarodowa. . . . . . 60

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила безопасности . . . . . . . 53
2. Вступление . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Характеристики . . . . . . . . . . . . 56
4. Руководство по эксплуатации . . 56
А. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . 56
В. ПОРЯДОК РАБОТЫ . . . . . . . . . . . 57
С. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. . . . . 58
D. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. 58
5. Уход и обслуживание . . . . . . . . 59
6. Удаление накипи . . . . . . . . . . . 59
Международная гарантия . . . . . . 60

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Cuisinart CPK17E. Ta instrukcja należy do kategorii Czajniki i otrzymała oceny od 2 osób ze średnią 7.6. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Cuisinart CPK17E lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Cuisinart , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Cuisinart udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Ogólne
Cuisinart
CPK17E | CPK17E
Czajnik
3030050045192
Polski, Angielski
Instrukcja obsługi (PDF)
Cechy
Pojemność zbiornika na wodę1.7 l
Wskaźnik poziomu wodyTak
FiltrowanieTak
Kolor produktuStal nierdzewna
Zabezpieczenie przed przegrzaniem-
Regulowany termostatTak
Materiał obudowyStal nierdzewna
Funkcja utrzymywania temperaturyTak
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika-
Filtr Anti-Calc-
Moc
Moc3000 W
Ergonomia
Automatyczne wyłączanie zasilaniaTak
Obrotowa podstawaTak
Pokrywa na zawiasachTak
BezprzewodowyTak
Szeroko otwieralna pokrywkaTak
Schowek na przewód sieciowyTak
Dane opakowania
Szerokość opakowania205 mm
Głębokość opakowania248 mm
Wysokość opakowania300 mm
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Cuisinart CPK17Emożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2022 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.