Instrukcja obsługi Canon KH13x4.5 KRSD

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję CanonKH13x4.5 KRSD. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Canon KH13x4.5 KRSD na tej stronie.

使
Read this operation manual before using the product.
Keep the manual in place for future reference.
在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书 , 以便日后能随时查阅 ( 保留备用 )
请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。
J/E/C
取扱説明書     (レンズ編)
OPERATION MANUAL (LENS)
使用说明书   (镜头汇编)
KJ20x8.5B
KH20x6.4
KT20x5B
KJ13x6B
KH13x4.5
BCTV Zoom Lens
广
LENSES

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Canon KH13x4.5 KRSD innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom CanonKH13x4.5 KRSD udzielić ci dobrej odpowiedzi.