Instrukcja obsługi Canon DIGISUPER 22 xs

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję CanonDIGISUPER 22 xs. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Canon DIGISUPER 22 xs na tej stronie.

(レンズ編)
OPERATION MANUAL
(LENS)
使
(镜头汇编)
使
Read this operation manual before using the product.
Keep the manual in place for future reference.
在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书 , 以便日后能随时查阅 ( 保留备用 )。
请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。
J/E/C
DIGISUPER
BCTV Zoom Lens
广
XJ22x7.3B

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Canon DIGISUPER 22 xs innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom CanonDIGISUPER 22 xs udzielić ci dobrej odpowiedzi.