Instrukcja obsługi Bosch GSH 5 CE Professional

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GSH 5 CE Professional. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GSH 5 CE Professional na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 W81 (2010.07) O / 212 UNI
GSH 5 CE Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-7056-006.fm Page 1 Friday, July 16, 2010 9:34 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GSH 5 CE Professional innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GSH 5 CE Professional udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GSH 5 CE Professional
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140597111
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Moc
Nominalna moc wejścia 1150W
Źródło zasilania Prąd przemienny
Wydajność
Energia uderzenia 8.3J
Wskaźnik nacisku 2900bpm
Cechy
operacje Przód/Tył
Pozostałe funkcje
Waga (łącznie z baterią) 6200g
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 105mm
Długość urządzenia 480mm
Wysokość 235mm
Zawartość opakowania
Dodatkowa rękojeść -