Instrukcja obsługi Bosch GSH 27 VC

Bosch GSH 27 VC

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GSH 27 VC. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GSH 27 VC prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GSH 27 VC
Produkt
EAN
3165140275293, 3165140524322
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 U79 (2010.03) O / 188 UNI
GSH 27 VC Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-20115-001.fm Page 1 Thursday, March 18, 2010 3:52 PM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GSH 27 VC, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Opis ogólny
Moc pobierana   2000 W
Energia uderzenia   62 J
Wskaźnik nacisku   1000 bpm
Uchwyt narzędziowy   28 mm
Kolor produktu   Black, Silver
Emisji drgań 8 m/s²
Ergonomiczny uchwyt yes
Waga i rozmiary
Waga produktu   29500 g