Instrukcja obsługi Bosch GSH 27 VC Professional

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GSH 27 VC Professional. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GSH 27 VC Professional na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 U79 (2010.03) O / 188 UNI
GSH 27 VC Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-20115-001.fm Page 1 Thursday, March 18, 2010 3:52 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GSH 27 VC Professional innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GSH 27 VC Professional udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GSH 27 VC Professional
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140275293
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Ukraiński
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Cechy
Moc pobierana 2000W
Energia uderzenia 62J
Wskaźnik nacisku 1000bpm
Uchwyt narzędziowy 28mm
Kolor produktu Black, Silver
Emisji drgań 8m/s²
Ergonomiczny uchwyt
Waga i rozmiary
Waga produktu 29500g