Instrukcja obsługi Bosch GBM 6 RE

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBM 6 RE. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBM 6 RE na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 654 (2009.04) O / 202 UNI
GBM 6 RE Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-14675-003.fm Page 1 Monday, March 30, 2009 10:48 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBM 6 RE innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBM 6 RE udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBM 6 RE
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140269094, 3165140485913
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Waga i rozmiary
Waga produktu 1200g
Długość urządzenia 225mm
Wysokość 182mm
Szczegóły Techniczne
Rodzaj zacisku -
Wiercenie udarowe
Niepewność pomiaru K 1.5m/s²
Wydajność
Prędkość biegu jałowego (max) 4000RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 6.5mm
Średnica wiertła w betonie (max) -mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 15mm
Średnica wwiertu w aluminium (maks) 8mm
Emisja drgań (metal) 6.9m/s²
Moc
Moc rzeczywista 136W
Moc pobierana 350W
Źródło zasilania Prąd przemienny