Instrukcja obsługi Bosch GBM 6 RE

Bosch GBM 6 RE

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GBM 6 RE. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GBM 6 RE prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GBM 6 RE
Produkt
EAN
, 3165140269094, 3165140485913
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 654 (2009.04) O / 202 UNI
GBM 6 RE Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-14675-003.fm Page 1 Monday, March 30, 2009 10:48 AM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GBM 6 RE, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Waga i rozmiary
Waga produktu   1200 g
Długość urządzenia   225 mm
Wysokość urządzenia   182 mm
Szczegóły Techniczne
Rodzaj zacisku   -
Wiercenie udarowe   no
Niepewność pomiaru K 1.5 m/s²
Praca
Prędkość biegu jałowego (max) 4000 RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 6.5 mm
Średnica wiertła w betonie (max)   - mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 15 mm
Średnica wwiertu w aluminium (maks) 8 mm
Emisja drgań (metal) 6.9 m/s²
Zarządzanie energią
Moc rzeczywista   136 W
Moc pobierana   350 W
Źródło zasilania   Prąd przemienny