Instrukcja obsługi Bosch GBM 10 RE Professional

Bosch GBM 10 RE Professional

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GBM 10 RE Professional. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GBM 10 RE Professional prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GBM 10 RE Professional
Produkt
EAN
3165140064644, 3165140485968
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 656 (2009.03) O / 205 UNI
GBM Professional
10 | 10 RE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-13735-002.fm Page 1 Monday, March 9, 2009 7:51 AM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GBM 10 RE Professional, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Szczegóły Techniczne
Rodzaj zacisku   -
operacje Przód/Tył   yes
Wiercenie udarowe   no
Moc rzeczywista   360 W
Moc pobierana   600 W
Waga produktu   1700 g
Praca
Prędkość biegu jałowego (max) 2600 RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 10 mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 25 mm
Średnica wwiertu w aluminium (maks) 10 mm
Zarządzanie energią
Moc rzeczywista   360 W
Moc pobierana   600 W
Źródło zasilania   Prąd przemienny
- Prąd przemienny
Waga i rozmiary
Waga produktu   1700 g