Instrukcja obsługi Bosch GBM 10 RE Professional

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBM 10 RE Professional. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBM 10 RE Professional na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 656 (2009.03) O / 205 UNI
GBM Professional
10 | 10 RE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-13735-002.fm Page 1 Monday, March 9, 2009 7:51 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBM 10 RE Professional innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBM 10 RE Professional udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBM 10 RE Professional
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140064644, 3165140485968
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Szczegóły Techniczne
Rodzaj zacisku -
operacje Przód/Tył
Wiercenie udarowe
Moc rzeczywista 360W
Moc pobierana 600W
Waga produktu 1700g
Praca
Prędkość biegu jałowego (max) 2600RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 10mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 25mm
Średnica wwiertu w aluminium (maks) 10mm
Zarządzanie energią
Moc rzeczywista 360W
Moc pobierana 600W
Źródło zasilania Prąd przemienny
- Prąd przemienny
Waga i rozmiary
Waga produktu 1700g