Instrukcja obsługi Bosch GBH 8-45 DV

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBH 8-45 DV. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBH 8-45 DV na tej stronie.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 2H4 (2016.08) PS / 167
GBH Professional
8-45 D | 8-45 DV
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство
по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ςТЎϩХʉ ЌТϾϦφЍʉ ʌμВТЎϺυ
ΖЎϩʉ ˒μВЖЙʉʓ ИͳϞφЁʑ
OBJ_BUCH-1387-004.book Page 1 Monday, August 22, 2016 4:33 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBH 8-45 DV innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBH 8-45 DV udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBH 8-45 DV
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140542265
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Moc
Nominalna moc wejścia 1500W
Źródło zasilania Prąd przemienny
Wydajność
Energia uderzenia 12.5J
Wskaźnik nacisku 2760bpm
Prędkość znamionowa 305RPM
Średnica wiertła w betonie (max) 45mm
Szczegóły Techniczne
Optymalny zakres wiercenia w betonie 20 - 40mm
Waga (łącznie z baterią) 8900g
Pozostałe funkcje
Waga (łącznie z baterią) 8900g