Instrukcja obsługi Bosch GBH 3-28 DFR

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBH 3-28 DFR. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBH 3-28 DFR na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E56 (2009.04) PS / 320 UNI
GBH Professional
3-28 DRE | 3-28 DFR
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-13191-003.fm Page 1 Wednesday, April 8, 2009 2:08 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBH 3-28 DFR innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBH 3-28 DFR udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBH 3-28 DFR
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140471176, 3165140600675
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Moc
Nominalna moc wejścia 800W
Źródło zasilania Prąd przemienny
Wydajność
Energia uderzenia 3.1J
Wskaźnik nacisku 4000bpm
Prędkość znamionowa 900RPM
Średnica wiertła w betonie (max) 28mm
Średnica wiertła w metalu (max) 13mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 30mm
Szczegóły Techniczne
Optymalny zakres wiercenia w betonie 12 - 18mm
Pozostałe funkcje
Waga (łącznie z baterią) 3600g