Instrukcja obsługi Bosch GBH 2-28 DV

Bosch GBH 2-28 DV

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GBH 2-28 DV. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GBH 2-28 DV prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GBH 2-28 DV
Produkt
EAN
, 3165140574068
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Arabski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 877 (2011.04) PS / 143 UNI
GBH Professional
2-28 D | 2-28 DV | 2-28 DFV
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1232-004.book Page 1 Wednesday, April 20, 2011 1:00 PM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GBH 2-28 DV, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Zarządzanie energią
Nominalna moc wejścia   850 W
Źródło zasilania   Prąd przemienny
Praca
Energia uderzenia   3.2 J
Wskaźnik nacisku   4000 bpm
Prędkość znamionowa 900 RPM
Średnica wiertła w betonie (max)   28 mm
Średnica wiertła w metalu (max) 13 mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 30 mm
Szczegóły Techniczne
Optymalny zakres wiercenia w betonie 8 - 16 mm
Opis ogólny
operacje Przód/Tył   yes
Pozostałe właściwości
Waga (łącznie z baterią) 2900 g
Waga i rozmiary
Długość urządzenia   379 mm
Wysokość urządzenia   216 mm