Instrukcja obsługi Bosch GBH 18 V-LI

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBH 18 V-LI. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBH 18 V-LI na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E64 (2011.03) PS / 150 UNI
GBH 18 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1103-003.book Page 1 Tuesday, March 22, 2011 12:44 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBH 18 V-LI innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBH 18 V-LI udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBH 18 V-LI
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140571630, 3165140600194, 3165140606004, 3165140620161
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Arabski
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
- -
- 1
- 4950
- 1050
- 12
- 8
- 16
-
- Akumulator litowo-jo✗wy (Li-Ion)
- 18
- 1900
- Black, Blue, Red
- -
- Bateria
Moc
Technologia baterii Akumulator litowo-jo✗wy (Li-Ion)
Źródło zasilania Bateria
Wydajność
Energia uderzenia 1J
Prędkość znamionowa 1050RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 8mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 16mm
Wskaźnik nacisku 4950bpm
Średnica wiertła w betonie (max) 12mm
Konstrukcja
Kolor produktu Black, Blue, Red
Szczegóły Techniczne
ECP
Waga i rozmiary
Waga produktu 1900g
Pozostałe funkcje
Napięcie baterii 18V