Instrukcja obsługi Bosch GBH 18 V-LI

Bosch GBH 18 V-LI

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GBH 18 V-LI. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GBH 18 V-LI prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GBH 18 V-LI
Produkt
EAN
, 3165140571630, 3165140600194, 3165140606004, 3165140620161
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Arabski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 E64 (2011.03) PS / 150 UNI
GBH 18 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1103-003.book Page 1 Tuesday, March 22, 2011 12:44 PM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GBH 18 V-LI, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

- -
- 1
- 4950
- 1050
- 12
- 8
- 16
- yes
- Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
- 18
- 1900
- Black, Blue, Red
- -
- Bateria
Zarządzanie energią
Technologia baterii   Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
Źródło zasilania   Bateria
Praca
Energia uderzenia   1 J
Prędkość znamionowa 1050 RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 8 mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 16 mm
Wskaźnik nacisku   4950 bpm
Średnica wiertła w betonie (max)   12 mm
Design
Kolor produktu   Black, Blue, Red
Szczegóły Techniczne
ECP yes
Waga i rozmiary
Waga produktu   1900 g
Pozostałe właściwości
Napięcie baterii   18 V