Instrukcja obsługi Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional

Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bosch
Model
GBH 14.4 V-LI Compact Professional
Produkt
EAN
3165140600156
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Arabski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 X37 (2011.04) PS / 146 UNI
GBH Professional
14,4 V-LI Compact | 18 V-LI Compact
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1331-002.book Page 1 Wednesday, April 6, 2011 2:16 PM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

- 1
- 4950
- 680
- 12
- 8
- 16
- yes
- yes
- 15
- Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
- 14.4
- yes
- 278
- 202
- 1800
- 97
- yes
- Black, Blue, Red
- yes
- Bateria
Waga i rozmiary
Szerokość produktu   278 mm
Wysokość urządzenia   202 mm
Waga produktu   1800 g
Zarządzanie energią
Technologia baterii   Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
Źródło zasilania   Bateria
Praca
Energia uderzenia   1 J
Prędkość znamionowa 680 RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 8 mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 16 mm
Wskaźnik nacisku   4950 bpm
Średnica wiertła w betonie (max)   12 mm
Opis ogólny
operacje Przód/Tył   yes
Design
Kolor produktu   Black, Blue, Red
Szczegóły Techniczne
Emisji drgań 15 m/s²
System SDS yes
ECP yes
Sprzęgło przeciążeniowe yes
Poziom hałasu Lc IEC   97 dB
Wbudowane światło   yes
Pozostałe właściwości
Napięcie baterii   14.4 V