Instrukcja obsługi Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional

Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional na tej stronie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 X37 (2011.04) PS / 146 UNI
GBH Professional
14,4 V-LI Compact | 18 V-LI Compact
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1331-002.book Page 1 Wednesday, April 6, 2011 2:16 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Bosch GBH 14.4 V-LI Compact Professional udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Bosch
Model GBH 14.4 V-LI Compact Professional
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 3165140600156
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Arabski
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
- 1
- 4950
- 680
- 12
- 8
- 16
-
-
- 15
- Litowo-jo✗wa (Li-Ion)
- 14.4
-
- 278
- 202
- 1800
- 97
-
- Black, Blue, Red
-
- Bateria
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 278mm
Wysokość 202mm
Waga produktu 1800g
Moc
Technologia baterii Litowo-jo✗wa (Li-Ion)
Źródło zasilania Bateria
Napięcie baterii 14.4V
Wydajność
Energia uderzenia 1J
Prędkość znamionowa 680RPM
Średnica wiertła w metalu (max) 8mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 16mm
Wskaźnik nacisku 4950bpm
Średnica wiertła w betonie (max) 12mm
Cechy
Odwrócenie
Kolor produktu Black, Blue, Red
Funkcje ochrony zasilania Deep discharge, Overheating, Overload
Sprzęgło przeciążeniowe
Wbudowane światło
Pozostałe funkcje
Emisji drgań 15m/s²
Poziom hałasu Lc IEC 97dB
Szczegóły Techniczne
System SDS