Instrukcja obsługi Bosch AHS 50-16

Bosch AHS 50-16
(1)
  • Liczba stron: 144
  • Typ pliku: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 775 (2012.04) O / 145 UNI
AHS

45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-23275-004.fm Page 1 Wednesday, April 25, 2012 10:37 AM
Bosch AHS 50-16

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Bosch AHS 50-16 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Bosch AHS 50-16 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Bosch AHS 50-16. Ta instrukcja należy do kategorii Nożyce do żywopłotu i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Bosch AHS 50-16 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Bosch AHS 50-16

Ogólne
Marka Bosch
Model AHS 50-16
Produkt Nożyce do żywopłotu
EAN 3165140582667, 3165140582681
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Waga i rozmiary
Waga produktu 2700 g
Moc
Moc silnika 450 W
Źródło zasilania Prąd przemienny
Szczegóły Techniczne
Poziom ciśnienia akustycznego 74 dB
Poziom mocy dźwięku 95 dB
Odchylenie standardowe 2 dB
Częstotliwość udaru (uderzeń/min) 3400 spm
Rozstaw zębów ostrza 16 mm
Rozmiar ostrza 500 mm
Typ ostrza Podwójne ostrze
Kolor produktu Black,Red,Turquoise
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Bosch AHS 50-16.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj