Instrukcja obsługi Bosch AHS 45-26

Bosch AHS 45-26
(1)
  • Liczba stron: 168
  • Typ pliku: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 832 (2012.04) O / 169 UNI

AHS

45-26 | 50-26 | 55-26 | 60-26 | 65-34 | 70-34

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-27822-002.fm Page 1 Friday, April 27, 2012 8:54 AM
Bosch AHS 45-26

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Bosch AHS 45-26 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Bosch AHS 45-26 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Bosch AHS 45-26. Ta instrukcja należy do kategorii Nożyce do żywopłotu i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Bosch AHS 45-26 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Bosch AHS 45-26

Ogólne
Marka Bosch
Model AHS 45-26
Produkt Nożyce do żywopłotu
EAN 3165140582780, 3165140582797
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Szczegóły Techniczne
Typ ostrza Podwójne ostrze
Tłumienie drgań 2.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 1.5 m/s²
Rozmiar ostrza 450 mm
Rozstaw zębów ostrza 26 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 75 dB
Poziom mocy dźwięku 96 dB
Odchylenie standardowe 1 dB
Częstotliwość udaru (uderzeń/min) 3400 spm
Grubość cięcia (max) 32 mm
Kolor produktu Black,Green,Red
Waga i rozmiary
Waga produktu 3500 g
Moc
Moc silnika 550 W
Źródło zasilania Prąd przemienny
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Bosch AHS 45-26.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj