Instrukcja obsługi Bobike Junior+

Bobike Junior+

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Bobike Junior+. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Bobike Junior+ prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Bobike
Model
Junior+
Produkt
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Duński
Typ pliku
PDF
1
2
3
4
5
c
l
a
s
s
i
c
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
Classic
Bobike
junior+
ES
Bobike junior+: una elección segura
Ir en bicicleta llevando a su niño. Eso no debe sólo ser
divertido, sino que también seguro. Con el Bobike junior+
en cualquier caso usted está cierto de ello. Pues para
Bobike la seguridad es primordial.
De 5 a 10 años
El Bobike junior+ es apto para llevar en bicicleta a su niño,
que tenga entre los 5 y 10 años, de manera segura y res-
ponsable. El peso máximo de un niño para ir en el Bobike
junior+ es de 35 kilos. Para niños menores de 5 años o
de un peso inferior a los 20 kilos, existe el Bobike mini+,
Bobike maxi+, Bobike maxi City y Bobike maxi Tour. El
Bobike junior+ también se puede usar como portaequipa-
jes. La abrazadera en la parte trasera del Bobike junior+
la puede usar usted para colgar bolsas. También en ese
caso no se debe sobrepasar un peso de carga máximo
de 35 kilos.
Garantía
Bobike garantiza que el Bobike junior+ ha sido manufac-
turado de materiales sólidos y que ha sido fabricado bajo
estricto control de calidad. Por eso, Bobike da un año de
garantía para este producto. Cuando proceda, puede
usted dirigirse al proveedor mostrando el ticket de compra.
Instrucciones de montaje
El Bobike junior+ no es apto para ser montado en una
bicicleta con un cuadro de carbón y tampoco en un
ciclomotor. El Bobike junior+ sólo se debe de montar en
las bicicletas que sean apropiadas para soportar el peso
extra del asiento y el niño. Por eso consulte el manual de
su bicicleta o pida las recomendaciones al fabricante o al
proveedor de la bicicleta.
En cinco pasos lograr montar correctamente el Bobike
junior+
Los números en el dibujo corresponden con los pasos de
montaje.
1. Montaje de la abrazadera del tubo de sillín completa
Si se monta completamente con la abrazadera del tubo
de sillín, el diámetro del tubo del sillín sólo debe de ser
como máximo 50 mm. Para este método de fijación
vale que el ancho del portaequipajes puede ser como
máximo 160 mm.
Hay que fijar la abrazadera del tubo de sillín al tubo
de sillín (1A). Para ello, hay que tomar la abrazadera
grande junto con la pieza de plástico y los tornillos
largos y luego hay que deslizarlos desde la parte
delantera en el tubo del sillín. Después hay que tomar
la otra pieza de plástico y la abrazadera pequeña y
hay que colocarlas en la parte trasera del tubo del sillín.
Utilizar la llave macho hexagonal suministrada para
montar entre sí las abrazaderas usando los tornillos. No
apretar aún del todo los tornillos, de modo que aún sea
posible deslizar las abrazaderas para realizar el ajuste
de la posición correcta. Montar ahora el elemento de
inserción en los extremos de la abrazadera del tubo
de sillín. A aprox. 30 cm por debajo del elemento de
inserción, los dos botones de montaje hay que fijarlos
de forma perpendicular en la horquilla trasera vertical.
Los botones de montaje son aptos para horquillas trase-
ras que tengan un diámetro de 12 a 25 mm (1B). Para
ajustar la abertura, hay que elegir la ranura delantera,
intermedia o trasera en la parte de fijación del botón de
montaje. Hay que cerciorarse de que los dos botones
de montaje se hayan montado a la misma altura en el
lado izquierdo y en el derecho. Apretar el tornillo con
fuerza de roscado manual usando la llave macho hexa-
gonal y aflojar un poco el botón del botón de montaje
de manera que se deje un espacio de aprox. 1 cm.
2. Modo de fijar el Bobike junior+
Insertar el cabezal de la brida de montaje en posición
vertical y completamente en el elemento de inserción
(2d). Girar el tubo del receptáculo reposapiés hacia
abajo (2c) colocar los extremos en los botones de mon-
taje (2e). Apretar firmemente los botones de montaje.
Hay que asegurarse de que efectivamente, los extremos
del tubo del receptáculo reposapiés sean metidos todo
lo que sea posible en la ranura.
DK
Bobike junior+: et sikkert valg
På cykeltur sammen med dit barn. Det skal ikke kun være
sjovt, det skal også være sikkert. Og det kan du trygt
stole på med en Bobike junior+. Sikkerhed har nemlig høj
prioritet hos Bobike.
Fra 5 til 10 år
Med en Bobike junior+ kan du sikkert og forsvarligt tage
dit barn på mellem 5 og 10 år med på cyklen. Barnet,
der skal sidde i Bobike junior+, må højst veje 35 kg. Til
rn på under 5 år og under 20 kg har vi Bobike mini+,
Bobike maxi+, Bobike maxi City og Bobike maxi Tour.
Bobike junior+ kan også bruges som bagagebærer. Bøjlen
bag på Bobike junior+ kan bruges til at hænge tasker på.
Tasken/taskerne må heller ikke veje over 35 kg.
Garanti
Bobike garanterer, at Bobike junior+ er fremstillet af solide
materialer og under streng kvalitetskontrol. Bobike giver
derfor et års garanti på produktet. I påkommende tilfælde
kan du henvende dig til forhandleren medbringende kvit-
teringen. Læs derfor vejledningen til din cykel eller spørg
cykelfabrikanten eller -forhandleren.
Montering
Bobike junior+ er ikke beregnet til montering på en cykel
med carbon-stel eller på en knallert. Bobike junior+ må kun
monteres på cykler, som er beregnet til den ekstra vægt af
selve stolen og barnet.
Fem punkter til korrekt montering af Bobike junior+
Numrene på tegningen svarer til punkterne i montagein-
struktionerne.
1. Montering af sadelpindsbøjle komplet
Ved montering med sadelpindsbøjlen må sadelpindens
diameter højst være 50 mm. For denne metode gælder,
at bredden af bagagebæreren højst må være 160 mm.
Fastgør sadelpindsbøjlen på sadelpinden (1A). Tag den
store bøjle sammen med kunststof-delen og de lange
bolte og sæt den forfra på sadelpinden. Derefter sættes
den anden kunststof-del og den lille bøjle bagfra på
sadelpinden. Brug den medfølgende unbrakonøgle for
med boltene at skrue bøjlerne sammen. Boltene skal
endnu ikke strammes helt til, således at bøjlerne kan for-
skydes lidt på sadelpinden. Sæt nu indstikningselementet
på yderenderne af sadelpindsbøjlen.
Fastgør de to montageknapper (1B) cirka 30 cm under
indstikningselementet, vinkelret på den lodrette baggaf-
fel. Montageknapperne er beregnet til en baggaffel
med en diameter på mellem 12 og 25 mm. Åbningen
kan justeres ved at vælge det forreste, midterste eller
bagerste hul i fastgøringsdelen på montageknappen.
Sørg for, at de to montageknapper i venstre og højre
side fastgøres i samme højde. Stram boltene håndfast til
med unbrakonøglen og løsn knappen på montageknap-
pen lidt, så der bliver et mellemrum på cirka 1 cm.
2. Fastgøring af Bobike junior+
Stik forenden af montagebøjlen lige op og helt ind i
indstikningselementet (2d). Drej fodhvilerrøret nedad
(2c) og sæt enderne i montageknapperne (2e). Stram
montageknapperne godt til. Sørg for, at enderne af
fodhvilerrøret kommer så langt ind i revnen som muligt.
Sørg for korrekt justering af Bobike junior+. Siddefladen
på Bobike junior+ skal være vandret. Sørg også for, at
der mellem stolen og bagagebæreren eller skærmen er
en afstand på mindst 1 cm. Hvis stolen ikke sidder helt
rigtigt, kan montageknapperne flyttes opad eller nedad,
eller man kan rette lidt på sadelpindsbøjlens position.
Når stolen sidder, som den skal, strammes montage-
knapperne, sadelpindsbøjlen og indstikningselementet
godt til med et moment på 10 Nm.
Fastgøring af fodhviler
Fodhvilerne fastgøres ved at skrue unbrakoboltene i
det nederste eller øverste hul i møtrikpladen. Højden af
fodhvilerne kan indstilles i fire positioner.
3. Sådan klappes ryglænet op
Stolens ryglæn kan klappes op ved at trykke knappen
foroven på ryglænet halvt ind. Hvis knappen trykkes
længere ind, kan bøjlen på bagsiden af junior+ klappes
bagud.
4. Sådan klappes ryglænet ned
Ryglænet klappes ned igen ved at trykke knappen ind
og samtidig trykke ryglænet nedad.
5. Sikkerhedssele
Sikkerhedsselen skal altid lukkes, også når der ikke
sidder et barn i stolen. Herved undgås, at selen kommer
i egerne. Sikkerhedsselen kan gemmes væk mellem
ryglænet og sædet, hvis Bobike junior+ skal klappes
sammen.
Brug
Kontroller, at alle dele er monteret korrekt. Juster om
nødvendigt. Kontroller også dette med jævne mellemrum
senere hen.
Efter montering af Bobike junior+ skal man kontrollere,
om alle cyklens dele stadig fungerer korrekt.
Kontroller, at cyklen er egnet til montering af en Bobike
junior+. Se også dokumentationen, som fulgte med
cyklen, eller spørg hos fabrikanten af cyklen.
Kontroller jævnligt, at der ikke kan komme tøj eller
legemsdele i nærheden af roterende eller andre bevæ-
gelige dele på cyklen. For eksempel en fod i egerne
eller en finger i bremsemekanismen. Dette skal jævnligt
kontrolleres, fordi barnet er i voksealderen.
Bobike is a registered trademark of Dremefa B.V.
GBA-ju n i o r+-11-2011
El Bobike junior+ se debe de ajustar de manera
correcta. El asiento del Bobike junior+ debe de estar en
posición horizontal. Hay que asegurarse de que entre
el asiento y el portaequipajes o guardabarros quede
al menos un espacio libre de 1 cm. Si el asiento aún
no está en la posición que se desea, hay que mover
los botones de montaje hacia arriba o hacia abajo o
graduar la posición de la abrazadera del tubo de sillín.
Cuando se haya logrado la posición correcta, hay que
apretar con firmeza los botones de montaje, la abraza-
dera del tubo de sillín y el elemento de inserción con un
par de apriete de 10 Nm.
Modo de fijar los reposapiés
Los reposapiés se fijan enroscando los tornillos de hexá-
gono interior en el agujero inferior y el superior de la
placa de tuercas. La altura de los reposapiés se puede
ajustar en cuatro diferentes posiciones.
3. Modo de plegar hacia arriba el respaldo
Para plegar el respaldo del asiento, hay que oprimir a
medias el botón que se encuentra en la parte superior
del respaldo. Si se oprime más el botón, la abrazadera
en la parte trasera del junior+ se puede desplazar
hacia atrás.
4. Modo de plegar hacia abajo el respaldo
Con el fin de replegar el respaldo, hay que oprimir
el botón y al mismo tiempo mover el respaldo hacia
abajo.
5. Cinturón de seguridad
El cinturón de seguridad debe ir siempre cerrado,
también cuando no se lleve el niño en el asiento, de ese
modo se evita que el cinturón pueda meterse entre los
radios de la rueda. El cinturón lo puede guardar entre
el respaldo y el asiento cuando el Bobike junior+ lo
pliegue usted en posición cerrada.
Uso
Controlar si todos los componentes han sido montados
con suficiente firmeza y si es necesario hay que reajus-
tarlos. Y también en el curso del tiempo, se debe de
repetir este control con frecuencia.
Después del montaje del Bobike junior + se debe
comprobar que todas las piezas de la bicicleta siguen
funcionando aún correctamente.
Comprobar si la bicicleta es apta para el montaje del
Bobike junior +. Consultar la información que viene con
la bicicleta o consultar el fabricante de la bicicleta.
Comprobar antes de cada paseo que ninguna parte
del cuerpo o la ropa no puedan tocar o rozar con las
piezas de la bicicleta giratorias o en movimiento. De
ese modo se evitará, por ejemplo, que un pie pueda
meterse entre los radios o que un dedo pueda entrar en
el mecanismo de frenado. Eso lo debe controlar de vez
en cuando durante el crecimiento del niño.
Procure que su niño no pueda hacerse daño con piezas
afiladas tal como los cables del freno.
Asegúrese de que su niño vaya siempre protegido
llevando un casco protector adecuado.
Si la bicicleta es transportada yendo en la parte supe-
rior o trasera de un coche, el Bobike junior + se debe
de quitar de la bici. La turbulencia del aire puede dañar
el Bobike junior + y sus dispositivos de fijación, por lo
que podría surgir una situación de inseguridad.
Después del montaje del Bobike maxi+ se debe
comprobar que todas las piezas de la bicicleta siguen
funcionando aún correctamente y hacer un paseo de
prueba con el montado asiento estando vacío.
Hay kits de montaje adicionales disponibles, de modo
que usted podrá montar el Bobike junior + en varias
bicicletas. Su proveedor Bobike le puede asesorar al
respecto
Controle que su niño no pueda activar candados u otros
cierres que lleve la bicicleta mientras vaya sentado en el
Bobike junior+ .
Jamás transporte a varios niños en el Bobike junior+.
Cubra los muelles del sillín de tal modo que su niño no
pueda meter los dedos entre los muelles del sillín.
Advertencias
Después de un accidente, siempre es imprescindible
sustituir el Bobike maxi+ por uno nuevo. También en
caso de que no haya daños visibles.
Los componentes del Bobike junior+ no pueden ser
modificados. Si se efectúan modificaciones, se anulará
cualquier reclamación de garantía o exigencia de
responsabilidad. Y además eso podría afectar la seguri-
dad.
El Bobike junior+ inuye en la manera de conducir de su
bicicleta. Por eso, preste atención especial al conducir,
balancear y frenar.
Jamás deje a su niño sólo sentado en el Bobike junior+
cuando ponga la bicicleta apoyada contra la pared
o sobre el pie de apoyo. La bicicleta junto con el niño
podría caerse.
El Bobike junior+ no se debe utilizar si alguna pieza
está rota o no funciona debidamente.
Mantenimiento
El mantenimiento del Bobike junior+ es muy sencillo.
El acolchado está provisto de cierre con cinta velcro y
puede quitarse con facilidad. El acolchado se puede
lavar a mano. El asiento se limpia con un poco de agua
tibia y jabón. No se debe de usar productos de limpieza
agresivos.
Esta instrucción de montaje también se puede encontrar en
www.bobike.com.
También para obtener más información acerca de Bobike
y nuestros productos, puede usted consultar nuestra página
web.
Avertissements
Toujours remplacer le Bobike junior+ après un accident,
même si aucun endommagement n’est visible.
Les pièces du Bobike junior+ ne peuvent être modiées.
Tout recours pour faire valoir la garantie et/ou la respon-
sabilité sera annulé dans ce cas. De plus, la sécurité peut
sen trouver diminuée.
L’utilisation du Bobike junior+ inue sur le comportement
du vélo. Il faut dont être très attentif, notamment pendant
le pilotage, le balancement et le freinage.
Ne jamais laisser l’enfant seul dans le Bobike junior+ si
le vélo est posé contre un mur ou sur sa béquille. Le vélo
et l’enfant pourraient tomber.
Ne pas utiliser le Bobike junior+ si une partie du siège
est cassée ou ne fonctionne pas convenablement.
Entretien
Lentretien du Bobike junior+ est simple. Le coussin est fixé
avec une bande Velcro et peut facilement être retiré. Il
peut être lavé à la main. Le siège se nettoie avec de l’eau
savonneuse tiède. Ne pas utiliser de produits d’entretien
agressifs.
Ce mode d’emploi peut être consulté également sur le site
www.bobike.com.
Sur ce site vous trouverez également plus d’informations sur
Bobike et sur ses produits.
Sørg for, at barnet ikke kan komme til skade på skarpe
dele, f.eks. flossede bremsekabler.
Sørg for, at barnet altid er godt beskyttet af en cykel-
hjelm, der passer til barnet.
Hvis cyklen skal transporteres på en bil, skal Bobike
junior+ afmonteres. Luftens turbulens kan beskadige
Bobike junior+ og fastgøringerne, således at der kan
opstå en farlig situation.
Efter montage af Bobike junior+ skal man kontrollere,
om alle cyklens dele funktionerer korrekt og køre en kort
prøvetur med den monterede stol uden barn.
Der kan fås ekstra monteringssæt, således at Bobike
junior+ kan monteres på mere end en cykel. Forhør
nærmere hos Bobike forhandleren.
Kontroller, at barnet ikke kan aktivere låse eller andre
ting, der kan blokere cyklen, mens det sidder i Bobike
junior+.
Man må ikke tage ere børn med i Bobike junior+.
Afskærm sadelfjedrene, så barnet ikke kan få ngrene i
klemme.
Advarsler
Bobike junior+ skal altid udskiftes efter et uheld, også
selvom den ikke er synligt beskadiget.
Der må ikke ændres på delene til Bobike junior+. Enhver
ret til erstatning/ansvar bortfalder derved. Og det kan
oven i købet gå ud over sikkerheden.
Bobike junior+ har indydelse på, hvordan cyklen er at
køre på. Pas derfor ekstra på med at styre, med balan-
cen og med at bremse.
Lad aldrig barnet sidde alene i Bobike junior+ , hvis
cyklen stilles op ad en mur eller på støttebenet. Cyklen kan
vælte sammen med barnet.
Bobike junior+ må ikke bruges, hvis en af delene er gået
i stykker eller ikke fungerer korrekt.
Vedligeholdelse
Bobike junior+ kræver kun begrænset vedligeholdelse.
Betrækket er fastgjort med velcrobånd og kan nemt tages
af. Betrækket kan vaskes i hånden. Selve stolen rengøres
med lunkent sæbevand. Brug ikke aggressive rengørings-
midler.
Denne brugsanvisning kan også findes på www.bobike.com.
For yderligere information om Bobike og vores produkter
henviser vi til vores hjemmeside.
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Instructions
DE
Gebrauchs anweisung
FR
Mode d’emploi
ES
Instrucciones para el uso
DK
Brugsanvisning
www.bobike.com
5 stappen
-
5 steps
-
5 Schritten
-
5 étappes
-
5 pasos - 5 skridt
legenda
-
legend
-
Legende
-
légende
-
leyenda - signaturforklaring
nl
A Zitje
B Voetenbakbuis
C Montageknop
D Voetrusten
E Bekleding
F Montagebeugel
G Zadelbuisbeugel compleet
GB
A Seat
B Footrest tube
C Locking unit
D Footrest
E Cushion
F Mounting bracket
G Seat tube bracket complete
DE
A Sitz
B Fußstützenrohr
C Montageknopf
D Fußstütze
E Polsterung
F Montagebügel
G Sattelrohrhalter komplett
A
B
C
D
E
F
G
FR
A Siège
B Tube de repose-pied
C Bouton de montage
D Repose-pied
E Coussin
F Barre de fixation
G Support tige de selle complet
ES
A Asiento
B Tubo del receptáculo reposapiés
C Botón de montaje
D Reposapiés
E Acolchado
F Brida de montaje
G Abrazadera del tubo de sillín
completa
DK
A Stol
B Fodstøtterør
C Montageknap
D Fodstøtte
E Betræk
F Montagebøjle
G Sadelpindsbøjle komplet
Bobike
P.O. Box 18
6980 AA Doesburg
The Netherlands
T +31 (0) 313 47 86 30
F +31 (0) 313 47 40 30
E info@bobike.com
I www.bobike.com

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Bobike Junior+, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Relaterade produkter: