Instrukcja obsługi Beurer FT 70

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Beurer FT 70. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Beurer FT 70 na tej stronie.

FT 70
BEURER GmbH
6ąIJLQJHU6WUš8OP*HUPDQ\
7HOš)D[
ZZZEHXUHUGHš0DLONG#EHXUHUGH

D
Multifunktions-Thermometer
Gebrauchsanweisung ................... (2 16)
G
Multi-function thermometer
Instructions for use ..................... (17 30)
F
Thermomètre multifonction
Mode d’emploi ............................. (31 44)
E
Termómetro multifunción
Instrucciones para el uso ........... (45 58)
I
Termometro multifunzione
Istruzioni per l’uso ...................... (59 72)
T
Fonksiyonlu termometre
Kullanma Talimatı ........................ (73 86)
r
Многофункциональный термометр
Инструкция по применению .. (87 101)
Q
Termometr wielofunkcyjny
Instrukcja obsługi .................... (102 115)

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Beurer FT 70 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Beurer FT 70 udzielić ci dobrej odpowiedzi.