Instrukcja obsługi Asus VE228TR

Asus VE228TR
(1)
  • Liczba stron: 1
  • Typ pliku: PDF
DA
FI

EN IT

FR
RUDE
ES
NL
PT

TR NO

SR
HU
SC
TC
JA
EL
ET
SV
PL

UAAR TH

BG
LT
ID
LV
RO
SK
CS
KO

Asus VE228xR/xE Series LCD Monitor

QUICK START GUIDE
Reducerer værdierne eller bevæger dit valg til venstre/ned.Genvejstaste til lydstyrken.Genvejsknap til Kontrast.Når du har forbundet et HDMI kabel til skærmen, tryk på (indgangsvalgknap) for at se HDMI signalet.
)(
)(
3.
Aktiverer OSD menuen. Aktiverer det valgte OSD menupunkt.
5.
Vælger en ledig indgangskilde.6. Strømknap/Strømindikator1. , ,
4.
Øger værdierne eller bevæger dit valg til højre/op.Lysstyrke-hurtigtast.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
Vælg en ønsket video-forvalgt tilstand.Lukker OSD menuen eller gå tilbage til den foregående menu, når OSD menuen er aktiv.(Kun VGA tilstand) Ved at trykke på denne knap i to til fire sekunder, indstilles billedet automatisk i dets optimale position, klokke og fase.
MENU
Válassza ki a kívánt gyári videó üzemmódot.
Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző
menübe, ha az OSD menü aktív.Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmód esetében).
3.
Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
5.
A bemenő jelforrás kiválasztására használható.
6.
Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző fény1. , ,
4.
Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
Hangerő gyorsgomb.Kontraszt gyorsgomb.Növeli az értékeket, vagy jobbra/felfelé mozgatja a kiválasztott sort.Fényerő gyorsgomb.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
MENU
Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot HDMI-jelek megjelenítéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI-kábelt a monitorhoz.
)(
)(
减小值或向左/向下移动所作的选择。音量热键。对比度热键。增大值或向右/向上移动所作的选择。亮度热键。
2.
,
选择所需的视频预设模式。
显示 OSD 菜单时,退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。按住此按钮 2-4 秒钟可以自动将图像调整至最佳位置、时序和相位。(仅限 VGA 模式)。
菜单
HDMI 线连接到显示器后,按 (输入选择按钮)显示 HDMI 信号。
)(
)(
3.
,
)
(
, )
(
, )
(
打开 OSD 菜单。 进入所选的 OSD 菜单项目。
5.
选择可用的输入源。6. 电源按钮/电源指示灯1. , ,
2.
,
4.
(
, )
(
Valitsee halutun videon esitystilan.Poistuu näyttövalikosta tai palaa edelliseen valikkoon, kun näyttövalikko on aktiivinen.Asettaa automaattisesti kellon, vaiheen sekä kuvan optimaalisenpaikan, kun tätä painiketta kosketetaan 2-4 sekunnin ajan (vainVGA-tilassa).
MENU
Painamalla (Tulovalinnan painiketta) voit näyttää HDMI-signaalinsen jälkeen, kun olet liittänyt HDMI-kaapelin näyttöösi.1. , , Laskee arvoja tai siirtää valintaasi vasemmalle/alas.Äänenvoimakkuuden pikanäppäin.Kontrastin pikanäppäin.
)(
)(
3.
Kytkee näyttövalikon päälle. Näyttää valitun näyttövalikon kohdan.
5.
Vælger en ledig indgangskilde.6. Virtapainike/Virtavalo
4.
Lisää arvoja tai siirtää valintaasi oikealle/ylös.Kirkkauden pikanäppäin.
2.
,
,
)
(
, )
)(
)(
, )
(
1
6
3
2
5
4
, ,
,
)
(
, )
(
,
Third EditionJanuary 2014P/N: 4J.1AB02.004 Note: The recommended adjusting angle is -5° to +20°.Appuyez sur (Bouton de sélection de l’entrée) pour afficher le signal HDMI après avoir branché le câble HDMI sur votre moniteur., )
(
,
1. , ,Sélectionne le mode vidéo préréglé désiré.
Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD
izvēlne ir aktīva.
Ajuste automatiquement l’image à sa position optimale, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
2.
Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas.
Raccourci de contraste.• Touche de raccourci Volume
3.
Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.
4.
Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut.• Raccourci de luminosité
5.
Sélectionne une source d'entrée disponible.6. Bouton et Témoin d’alimentation, )
(
, )
(
)(
)(
• Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la izquierda o hacia la derecha.• Botón rápido de volumen
Tecla de acceso directo de contraste.
)(
)(
Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea.Permite salir del menú OSD o volver al menú previo cuando se encuentra dentro del menú OSD.
Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
, )
Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado
hacia la arriba o hacia abajo.• Tecla de acceso rápido a Brillo
2.
,
MENU
3.
1. , ,
(
, )
(
, )
(
Pulse (Botón de Selección de Entrada) para visualizar la señal HDMI después de conectar un cable HDMI a su monitor.Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.6. Botón de encendido/indicador de alimentación
4.
5.
Druk op (knop Invoerselectie) om het HDMI-signaal weer te geven nadat u een HDMI-kabel op uw monitor hebt aangesloten.
(
, )
(
3.
Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.
5.
Selecteert een beschikbare invoerbron.6. Voedingsknop/voedingsindicator1. , ,
4.
Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.Sneltoets volume.Sneltoets voor contrast.Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.Sneltoets helderheid.
2.
,
Selecteert een vooraf ingestelde videomodus.Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is.Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).
MENU
)(
)(
, )
(
, )Prima (botão de selecção da entrada) para exibir o sinal HDMI depois de ligar o cabo HDMI ao monitor.
3.
Activa a apresentação do menu OSD. Activa o item seleccionado
do menu OSD.
5.
Selecciona uma fonte de entrada de sinal disponível.1. , ,
4.
6. Botão/indicador de energiaDiminui o valor ou desloca a sua selecção para a esquerda/baixo.Tecla de atalho do volume.Tecla de atalho para o contraste.Aumenta os valores ou desloca a sua selecção para a direita/cima.Tecla de atalho para o brilho.
2.
,
Selecciona um modo de vídeo predefinido.Permite sair do menu OSD ou volta ao menu anterior quando o menu OSD está activo.Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição, relógio e fase tocando neste botão durante 2 a 4 segundos (apenas em modo VGA).
MENU
)(
)(
, )
(
, )
(
, )
(
HDMI kabloyu monitörünüze bağlandıktan sonra HDMI sinyalini
görüntülemek için (Giriş Seçim düğmesi) düğmesine basın.
3.
OSD menüyü açar. Seçilen OSD menü maddesini çalıştırır.
5.
Boş bir giriş kaynağını seçer.
6.
Güç düğmesi/Güç göstergesi 1. , ,
4.
Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
Ses kısa yol tuşu
Karşıtlık kısayol tuşu.
Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
Karşıtlık kısayol tuşu.
2.
,
MENÜ
)(
)(
İstenen video önayar modunu seçer.
OSD menü etkin olduğunda OSD menüye çıkar ve önceki
menüye geri döner.
Bu düğmeye 2-4 saniye boyunca dokunursanız görüntüyü en
iyi hale getirilmiş konumuna, saatine ve fazına otomatik olarak
ayarlar (yalnızca VGA modu)., )
(
, )
(
, )
(
Senker verdier, eller flytter ønsket valg til venstre/ned.• Funksjonsknapp for lydnivå.
Kontrast-hurtigtast.1. , , Velger ønsket forhåndsinnstilt videomodus.Avslutter OSD-menyen eller går tilbake til forrige meny når OSD-menyen er aktiv.Bildet blir automatisk stilt til beste posisjon, og klokken og bildefasen justeres når denne knappen berøres i 2-4 sekunder (kun i VGA-modus).
)(
)(
3.
Skrur på skjermmenyen. Aktiverer det valgte skjermmenyelementet.
5.
Velger en tilgjengelig inngangskilde.
4.
6. Strømknapp/strømindikatorØker verdier, eller flytter ønsket valg til høyre/opp.Funksjonsknapp for lysstyrke.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
MENU
Trykk på (Innngangsvalg-knappen) for å vise HDMI-signalet etter at du har koblet en HDMI-kabel til monitoren.Väljer önskat förinställt videoläge.Avslutar OSD-menyn eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyn är aktiv.Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klocka och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder (endast för VGA-läge).
)(
)(
3.
Öppnar OSD-menyn. Visar den valda posten på OSD-menyn.
5.
Väljer en tillgänglig ingångskälla.6. Strömknapp och strömindikator1. , ,
4.
Ökar värden eller flyttar ditt val till höger/upp.Snabbknapp för ljusstyrka.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
MENY
Ökar värden eller flyttar ditt val till vänster/ner.Snabbknapp för volymSnabbknapp konstrast.Tryck på (knapp inmatningsval) för att visa HDMI-signaler efter att du anslutit HDMI-kabeln till monitorn.
.
Press (Input Select button) to display the HDMI signal after you
connect an HDMI cable to your monitor.
1, , • Selects a desired video preset mode. ( , )• Exits the OSD menu or goes back to the previous menu. • Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds
2.
• Decreases values or moves your selection left/down. • Contrast hotkey• Volume hotkey
3.
• Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item
4.
• Increases values or moves your selection right/up.• Brightness hotkey
5.
• Selects an available input source.6. Power button/Power indicator
, ) (for VGA mode only). (
, )
(
)(
)(
,
1, , 1. , ,
Premere (pulsante selezione input) per visualizzare il segnaele HDMI una volta connesso un cavo HDMI al monitor., )
(
1.
Seleziona una modalità video desiderata preimpostata.Quando il menu OSD è ativo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al mneu precedente.
, )
Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA )si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell’immagine sui valori ottimali.
2.
Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra.
3.
Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
4.
Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/l'alto
.
• Tasto di scelta rapida Luminosità
5.
• Seleziona un'origine d'ingresso disponibile.
6 Tasto d’alimentazione/ Indicatore d’alimentazione
(
• Tasto di scelta rapida volume
)(
Tasto di scelta rapida Contrasto.
)(
,
,
)
(
, ,
Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр
влево/вниз.
«Горячая» клавиша громкости
Горячая клавиша контрастности.
Нажмите для увеличения значения или перемещения
выбранного параметра вправо/вверх.
«Горячая» клавиша яркости.
2.
,
Используется для выбора предустановленного
видеорежима.
Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при
активном меню OSD.
Нажатие данной кнопки в течение 2 – 4 секунд запускает
автоматическую настройку изображения для оптимизации
положения, тактового сигнала и фазы
(только для режима VGA).
МЕНЮ
Нажмите кнопку (Выбор входа) для отображения сигнала HDMI
после подключения кабеля HDMI к монитору.
)(
)(
3.
,
)
(
, )
(
, )
(
Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.
Нажмите для выбора доступного источника сигнала.
1. , ,
4.
5.
6
.
1.
Вибирає потрібний поточний режим відео. ( )
Виходить з меню OSD, або повертається до попереднього
меню ( , )
Автоматично налаштовує зображення на його оптимізоване
положення, годинник та фазу при натисненні цієї кнопки
протягом 2-4 секунд (тільки для режиму VGA). ( )
2.
Зменшує значення або переміщує вибраний обєкт
ліворуч/вниз.
Гаряча клавіша гучності ( )
Гаряча клавіша контрасту ( )
3. МЕНЮ
Вмикає меню OSD. Активує вибраний пункт меню OSD.
4.
Збільшує значення або переміщує вибраний обєкт
праворуч/вгору.
Гаряча клавіша яскравості
5.
Вибирає доступне джерело введення.
6. нопка живлення/індикатор живлення
Натисніть (кнопка вибору вводу), щоб відобразити сигнал HDMI
після підєднання кабелю HDMI до монітора
,
, , , , , ,
,
,
FI
Näytön esittely
FR
DE IT
RU NL PT
TR
SR
TH
NO SV
PL
MONITOR INTRODUCTIONPrésentation du moniteurEinführung zum Monitor Introduzione al monitor
Общие сведения о мониторе Kennismaken met de monitor Apresentação do monitor Monitör tanımı
Introduksjon til monitoren MonitorintroduktionOmówienie elementów monitora
RO
Prezentarea monitoruluiUpoznavanje sa monitoromแนะนำจอภาพ
LT
LV
ET
Monitoriaus aprašymasInstrukcijas par monitoruMonitori tutvustus
ESES
Introducción al monitor
DA
Introduktion af billedskærmen
CS
Popis monitoru
HU
A monitor bemutatása
EL
Παρουσίαση οθόνης
BG
Въведение
SK
Predstavenie monitora
SCAR
显示器简介
TC
顯示器介紹
JA KO
各部の説明모니터 소개
모니터 소개
ID
Pendahuluan tentang monitorОзнайомлення з монітором
UA
SCHNELLSTARTHILFE GUIDA RAPIDA GUÍA DE INICIO RÁPIDO
HURTIGSTARTSNABBSTARTGUIDE INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJIРЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯRÝCHLY SPRIEVODCA PRE SPUSTENIEคู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว快速用戶指南
快速用戶指南
快速使用指南
快速使用指南
クイックスタートガイド
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내 설명서
빠른 시작 안내 설명서
LÜHIJUHEND
ĪSAS PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
DE
IT
ES
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
RU
STRUČNÁ PŘÍRUČKA
CS
ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣVODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJEBEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓGHID DE PORNIRE RAPIDĂ
RO
SR
BG
SK
SC
TC
JA
KO
TH
PANDUAN RINGKAS
LV
ET
NO
SV
PL
GUIA DE CONSULTA RÁPIDASNELSTARTGIDSPIKAKÄYNNISTYSOPAS
FI
FR
EL
HU
ID
AR
NL
PT
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
TR
QUICK-START VEJLEDNING
DA
GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS
LT
UA
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ASUSTeK Computer Inc. ASUS Computer International (America) ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
AddressTelephone
Fax
E-mailWebsiteTelephone +86-21-3842991115 Li-Te Rd., Peitou,Taipei 11259, Taiwan+886-2-2894-3447+886-2-2894-7798info@asus.com.twhttp://www.asus.com.tw/Address
Fax
WebsiteTechnical SupportTelephoneOnline Support800 Corporate Way,Fremont, CA 94539, USA+1-150-608-4555http://usa.asus.com/AddressTelephoneWebsiteOnline Contact Technical SupportTelephone Support FaxOnline SupportHarkortstr. 21-23,D-40880 Ratingen, Germany+49-1805-010920http://www.asus.de/http://www.asus.de/sales+49-1805-010923+49-2102-959911http://support.asus.com/+1-812-282-2787 (English Only)+1-905-370-2787 (French Only)http://support.asus.com/Technical Support

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or
translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written

permission of ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized

in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS,

ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE),

EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR

PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO

CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSI-

BILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND

SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies,

and are used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.

DETACHING THE ARM/BASE
UA
Демонтиране на дръжката/основата
BGBG
Demontiranje kraka/osnoveAtramos / pagrindo nuėmimas
Αποσυνδεση του βραχιονα/βασης
DETACHING THE ARM/BASE
AR
SR
EL
LT
LV
ET
SC TC
SK
JA
DEFR IT
Détacher le bras/la base Arm/Basis abnehmen Rimuovere il supporto/base
アーム/ベースを取り外すOdpojenie ramena/základne Turētāja/pamatnes atvienošana
Toendi/aluse eemaldamine Відєднання монтажної опори/підставки
卸下支撑臂/底座拆開支臂/底座
KO
TH
ID
암/베이스 분리하기
암/베이스 분리하기
การถอดแขน/ฐานMelepaskan lengan/dudukan
TR
DA
FI
NO
Løsne armen fra underdelenVarren/jalustan irrottaminen Sådan afmonteres armen/fodenKol/altliğin sökülmesi
NL
ES
RU
PT
Desmontar el brazo y la base
Разъединение кронштейна и основания De arm/voet losmaken Remover o/a braço/base
A kar/talp leszerelése
CS
HU
RO
Detaşarea braţului/suportuluiLösgöra arm/stativ
PL
Odłączanie ramienia/podstawy Odpojení ramene/podstavce
SV
ADJUSTING THE MONITOR
DEFR IT
NL
ES
RU PT
TR
Réglage du moniteur Anpassen des Bildschirms Regolazione del monitor
Ajustar el monitorРегулировка монитораDe monitor afstellen Ajuste do monitorMonitörü ayarlama
DA
FI
Indstilling af skærmNäytön säätäminen
NO
Justering av skjermen
SV
PL
Justera monitorn Regulacja monitora
CS
HU
Nastavení monitoruA monitor beállítása
SR
RO
Ajustarea monitoruluiPodešavanje monitora
EL
Ρύθμιση της οθόνης
BG
Настройване на монитораNastavenie monitora
SK
AR SC
调整显示器
JA
KO
TC
調整顯示器 モニターを調整する 모니터 조정 방법
모니터 조정 방법
LT
TH
ID
การปรบจอภาพMenyesuaikan monitor Monitoriaus reguliavimas
LV ET
Monitora noregulēšana Monitori reguleerimine Регулювання монітора
UA
Drücken Sie auf (Eingabeauswahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.
(
, )
(
1. , , Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus.
Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückkehren zum vorherigen Menü.
Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten,wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus).
2.
Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten.
Kontrast-Schnelltaste
)(
• Lautstärke-Schnelltaste
Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.
4.
• Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben.• Helligkeits-Schnelltaste
Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.
5.
6. Stromschalter/ Betriebsanzeige
)(
,
Menü
3., )
(
, )
)(
)(
6.

MENI

Taster za napajanje / indikator za napajanje

3.
.
4
5
.
Pritisnite (taster za odabiranje unosa) da prikažete HDMI signal nakon što povežete HDMI kabl za svoj monitor.
Odabira željeno, unapred određeno podešavanje za video.Izlazi iz menija na ekranu ili se vraća na prethodni meni kada je meni na ekranu aktivan.Automatski podešava sliku na optimizovani položaj, sat i fazu dodirom na ovaj taster u trajanju od 2-4 sekunde (samo za VGA režim).
Smanjuje vrednost ili pomera vaš izbor levo/dole.
Brzi taster za ton.Brzi taster za kontrast.
Povećava vrednost ili pomera vaš izbor desno/gore.Brzi taster za osvetljenje.
Uključuje meni na ekranu. Aktivira izabranu stavku na Meniju na ekranu.
Odabira dostupan izvor unosa.
1.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
,,
)(
)(
, )
(
6
3
5
4
MENU
, )
(
, )
(
Tekan (tombol Pilihan Input) untuk menampilkan sinyal HDMI setelah kabel HDMI tersambung ke monitor.
1.
.
.
.
.

Tombol Daya /Indikator daya

Memilih mode standar video yang dikehendaki.Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya bila menu OSD sedang aktif.Secara otomatis menyesuaikan gambar ke posisi, clock, dan fase yang dioptimalkan dengan menyentuh tombol ini selama 2-4 detik (hanya untuk mode VGA).
Mengurangi nilai atau memindahkan pilihan ke kiri/bawah.Tombol pintas Kontras.Tombol pintas volume.
Menambah nilai atau memindahkan pilihan ke kanan/atas.Tombol pintas Kecerahan.
Mengaktifkan menu OSD. Mengkonfirmasi item menu OSD yang dipilih.
Memilih sumber input yang tersedia.
2.
,
,,
1.
6.
MENIU
3.
2.
5.
4.

Maitinimo mygtukas / maitinimo kontrolinė lemputė

Prijungę HDMI laidą prie monitoriaus, paspauskite
(įvesties parinkimo mygtuką), kad būtų rodomas HDMI priėmimo signalas.
Skirtas pasirinkti norimą, iš anksto nustatytą vaizdo režimą.
Uždaro OSD meniu arba grįžta atgal į ankstesnį meniu, kai veikia
OSD meniu.
Paspaudus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus šį mygtuką, vaizdas
automatiškai nustatomas į optimalią padėtį, automatiškai nustatomas
laikrodis ir fazė (tik VGA režime).
Mažina nustatymus arba parenka kairėje/ žemiau esančią parinktį.
Spartusis kontrastingumo nustatymo klavišas.Garsumo spartusis klavišas.
Mažina nustatymus arba parenka dešinėje/ aukščiau esančią parinktį.
Spartusis šviesumo nustatymo klavišas
Skirtas atidaryti OSD meniu. Įjungia pasirinktą OSD meniu elementą.
Skirtas pasirinkti galimą įvesties šaltinį.
)(
)(
, )
(
, )
(
, )
(
,
,,
HDMI HDMI
)(
)(
3.
OSD OSD
5.
選擇可用的輸入來源。
6.
1.
4.
音量快速鍵對比快速鍵。亮度快速鍵。
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
選擇所要的預設影像顯示模式。離開
OSD
選單,或返回啟用
OSD
選單時的上一個選單。 2 4
VGA
選單
,,
ΜΕΝΟΥ
3.
5.
6.
4.

Κουμπί τροφοδοσίας/Ένδειξη τροφοδοσίας

Πιέστε το (Κουμπί επιλογής εισόδου) για να προβάλλετε το σήμα HDMI
μετά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI στην οθόνη σας.
Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία βίντεο.
Βγαίνει από το μενού OSD ή επιστρέφει στο προηγούμενο μενού όταν
το μενού OSD είναι ενεργό.
Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα στη βέλτιστη ρύθμιση θέσης, ρολογιού
και φάσης με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού για 2-4 δευτερόλεπτα
(μόνο για λειτουργία VGA).
Μειώνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας αριστερά/κάτω.
Πλήκτρο συντόμευσης έντασης ήχου.
Πλήκτρο συντόμευσης Αντίθεσης.
Ενεργοποιεί το μενού της OSD. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του
μενού της OSD.
Επιλέγει μια διαθέσιμη πηγή εισόδου.
)(
)(
, )
(
, )
(
, )
(
1.
Αυξάνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας δεξιά/επάνω.
Πλήκτρο συντόμευσης φωτεινότητας.
2.
,
,,
Umożliwia wybór żądanego tryb wstępnych ustawień
obrazu.
Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego
menu, gdy menu OSD jest aktywne.
Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu,
zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4
sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
)(
)(
3.
Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.
5.
Wybór dostępnego źródła wejścia.
6. Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania
1.
4.
Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.
Przycisk skrótu głośności.
Przycisk skrótu regulacji kontrastu.
Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.
zycisk skrótu Jasność.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
MENU
Naciśnij (Przycisk wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia
sygnału HDMI po podłączeniu monitora kablem HDMI.
,,
4.
Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů.
Rychlé tlačítko ovládání hlasitosti.
Rychlé tlačítko kontrastu.
Slouží k výběru požadovaného režimu předvolby videa.
Ukončí nabídku OSD nebo se vrátí zpět do předchozí nabídky,
když je nabídka OSD aktivní.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund
bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA).
)(
)(
3.
Slouží k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.
5.
Slouží k výběru dostupného vstupního zdroje.6. Vypínač/indikátor napájení
1.
Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru.
Rychlé tlačítko ovládání jasu.
2.
,
,
)
(
, )
(
, )
(
MENU
Stisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po
připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.
,,
6. Меню3.2.5.4.
Бутон за включване и изключване/
Индикатор за включване и изключване
Натиснете (бутон за избор на източник на входящ сигнал), за да
видите HDMI сигнал след като сте свързали HDMI кабела към Вашия
монитор.
Избира желания предварително настроен видео режим.
Излиза от екранното меню или се връща към предишното меню,
когато екранното меню е активно.
Автоматично настройване на образа до неговата оптимална
позиция, честота и фаза чрез натискане на този бутон за 2-4
секунди (само за VGA режим).
Намалява стойностите или премества избора Ви наляво/надолу.
Бърз клавиш за контраста.
Бърз клавиш за увеличаване.
Увеличава стойностите или премества избора Ви надясно/нагоре.
Бърз клавиш за яркостта
Включва/изключва екранното меню. Активира избраната
опция от екранното меню.
Избира източник на входящ сигнал.
1.
,
)
(
, )
(
, )
(
,
)(
)(
,,
HDMIケーブルをモニターに接続した後、 (入力選択ボタン)を押してHDMI信号を表示します。
)(
)(
3.
メニューボタン, )
(
, )
(
, )
(
OSDメニューをオンにします。 選択したOSDメニューアイテムを有効にします。
5.
使用可能な入力ソースを選択します。
6.
1.
4.
値を減少するか、選択を左/下に移動します。
コントラスト ホットキー。値を増加するか、選択を右/上に移動します。明るさホットキー。
2.
,
希望のビデオプリセットモードを選択します。
OSDメニューが有効な場合は、OSDメニューを終了したり前のメニューに
戻ります。
このボタンを24秒押して、画像を自動的に最適な位置やクロック、
位相に調整します(VGAモードのみ)。
,,
,
)(
)(
, )
(
, )
(
, )
(
1.
6.
Izvēlne

Ieslēgšanas poga/strāvas indikators

3.
2.
5.
4.
Nospiediet (ievades atlases poga), lai attēlotu HDMI signālu pēc
HDMI kabeļa pievienošana pie monitora.
Atlasa vēlamo video iepriekš iestatīto režīmu.
Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne
ir aktīva.
Automātiski noregulē attēlu uz tā optimizēto pozīciju, pulksteni un fāzi,
pieskaroties pogai uz 2-4 sekundēm (tikai VGA režīmā).
Samazina vērtības un pārvieto atlasi pa kreisi/lejup.
Kontrasta karstais taustiņš
Skaļuma karstais taustiņš
Palielina vērtības un pārvieto atlasi pa labi/augšup.
Spilgtuma karstais taustiņš
Ieslēdz OSD izvēlni. Aktivizē atlasīto OSD izvēlnes vienumu.
Atlasa pieejamo ievades avotu.
,,
)(
)(
, ), )
(
(
, )
(
,
1.
6
3.
2.
5.
.
4.

Toitenupp / Toite indikaator

Valib video jaoks eelseatud režiimi.Väljub OSD menüüst või pöördub tagasi eelmisse menüüsse, kui OSD menüü on aktiivne.Pildi automaatne reguleerimine optimaalsesse asendisse, taktsageduse ja faasi seadmine – vajutage nuppu 2-4 sekundit (ainult VGA režiimis).
Vähendab valitud väärtusi või nihutab valikut vasakule/alla.Kontrastsuse reguleerimise kiirklahv.Helitugevuse kiirklahv.
Suurendab valitud väärtusi või nihutab valikut paremale/üles. Heleduse reguleerimise kiirklahv.
Lülitab sisse OSD menüü. Aktiveerib valitud üksuse OSD menüüs.
Valib saadaoleva sisendallika.Vajutage (Sisendi valiku nupp), et kuvada HDMI signaal pärast HDMI kaabli ühendamist monitoriga.
,,
)(
)(
HDMI 케이블을 모니터에 연결한 다음, (입력 선택 버튼) 눌러서
HDMI 신호를 표시합니다.
3.
,
)
(
, )
(
, )
(
OSD 메뉴를 켭니다. 선택한 OSD 메뉴 항목을 수행합니다.
5.
사용 가능한 입력 소스를 선택합니다.
6. 전원 버튼/전원 표시기
1.
4.
값을 낮추거나 선택한 항목을 왼쪽/아래로 이동.
볼륨 핫키.대비 핫키.
값을 높이거나 선택한 항목을 오른쪽/위로 이동합니다.
명도 핫키
2.
,
원하는 비디오 사전 설정 모드를 선택합니다.
OSD 종료하거나 OSD 메뉴가 활성화된 상태에서 이전 메뉴로
돌아갑니다.
버튼을 2~4 가량 누르면 이미지의 위치, 클록 위상이 최적
상태로 자동 조정됩니다(VGA 모드에만 해당).
메뉴
,,
MENU
1.
6.

Vypínač / Indikátor napájania

3.
2.
5.
4.
Stlačte (Tlačidlo pre voľbu vstupu) s cieľom zobraziť signál HDMI po
pripojení HDMI kábla k monitoru.
Slúži na voľbu prednastaveného režimu pre video.Slúži na opustenie ponuky OSD alebo prechod na predchádzajúcu ponuku pokiaľ je ponuka OSD aktívna.
Dotknutím sa tohto tlačidla počas doby 2-4 sekúnd (iba pre režim
VGA) dôjde k automatickému nastaveniu optimálnej polohy, synchronizácie a fázy obrazu.
Slúži na zníženie hodnoty alebo posúva váš výber doľava/dolu.Aktivačný kláves pre jas.
Aktivačný kláves pre hlasitosť.
Slúži na zvýšenie hodnoty alebo posúva váš výber doprava/hore.Aktivačný kláves pre jas.
Slúži na zapnutie OSD menu. Aktivuje vybranú položku OSD menu.
Slúži na voľbu dostupného vstupného zdroja.
)(
)(
, )
(
, )
(
, )
(
,,

Buton de alimentare/Indicator de alimentare

6
.
3.
5.
4.
Apăsaţi (buton Selecţie intrare) pentru a afişa semnalul HDMI după
conectarea unui cablu HDMI la monitorul dvs.
Selectează un mod video presetat dorit.
Se reglează automat imaginea la poziţia sa optimizată, ceasul şi
faza atingând acest buton timp de 2-4 secunde (numai pentru modul VGA).
Reduce valorile sau deplasează selecţia la stânga sau în jos.
Tastă rapidă volum
Tastă rapidă contrast.
Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
Selectează o sursă de intrare disponibilă.
Măreşte valorile sau deplasează selecţia la dreapta sau în sus.
Tastă rapidă luminozitate.
)(
)(
1.
2.
,
MENIU, )
(
, )
(
, )
(
Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul OSD este activ.
,,
)(
)(
, )
(
, )
(
, )
(
Menu
,
1.
6
.
3.
2.
5.
4
.
/ุ่
่ื่ี IMDH ่ื )ุ่(
IMDH
่ี
DSO ่ื DSO
ปรบภาพอตโนมัติไปยงตำแหน่ง นาฬกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการ
แตะปุ่มนี้ค้างไวเปนเวลา 2-4 วินาท (สำหรบโหมด VGA
เทานั้น).
/่ี่ิ่ื
ฮ็อตคีย์ระดบเสยง
ฮ็อตคีย์คอนทราสต
่ี DSO DSO
่ี
้ึ/่ี่ิ่ื ่ิ
,,
-5
to +20
1
S/A Volume/Down Menu Brightness/Up Input Select Power Key
S Volume/Down Menu Brightness/Up A Power Key
S

Contrast/Down Menu Brightness/Up

A

Power Key

2 6 43 5 1

VE228HR/

VE228QR

VE228TR/

VE228SR/

VE228SE

VE228NR/

VE228DR/

VE228DE

1. 2.

2
1
Asus VE228TR

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Asus VE228TR lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Asus VE228TR poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Asus VE228TR. Ta instrukcja należy do kategorii Monitory i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 5.6. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Asus VE228TR lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Asus VE228TR

Filmy i gry są jak żywe i mniej zacinają się i rozmywają, zapewniając bardziej realistyczną rozgrywkę z płynnym czasem r...
Przygotuj się na wspaniałe efekty wizualne i ostre obrazy dzięki niezapomnianej jakości tego oszałamiającego wyświetlacz...
Intuicyjna technologia ekranu dotykowego umożliwia sterowanie komputerem bezpośrednio z ekranu. Natomiast doskonała rozd...
Nie ma potrzeby kupować zewnętrznych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk. Dzięki zintegrowanym głośnikom ten wyświet...
Wyświetlacz jest wyposażony w standardowy uchwyt VESA do powieszenia na ścianie lub ramieniu obrotowym.
Ogólne
Marka Asus
Model VE228TR
Produkt Monitor
EAN 4716659192367
Język Angielski
Typ pliku PDF
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu 21.5 "
Czas odpowiedzi (typowy) 5 ms
Jasność wyświetlacza (typowa) 250 cd/m²
Rozdzielczość 1920 x 1080 px
Współczynik kontrastu (dynamiczny) 80000000:1
Kąt widzenia (poziomy) 170 °
Kąt widzenia (pionowy) 160 °
Kolory wyświetlacza 16.78 millionów kolorów
Rozmiar plamki 0.248 x 0.248 mm
Zasięg skanowania w poziomie 30 - 83 kHz
Zasięg skanowania (długość) 50 - 76 Hz
Format obrazu 16:9
Częstotliwość odświeżania poziomego 30 - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego 50 - 76 Hz
Typ HD Full HD
Kompatybilność 3D Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki 1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo 1080p
Współczynnik kontrastu (typowy) 1000:1
Natywne proporcje obrazu 16:9
Pozostałe funkcje
Typ ekranu LED
Wbudowany tuner tv Nie
Porty i interfejsy
HDCP -
Liczba portów VGA (D-Sub) 1
Ilość portów DVI-D 1
Ilość portów DVI-I 0
Ilość portów HDMI 0
Ilość portów USB Typu A downstream 0
Multimedia
Wbudowane głośniki Tak
Ilość głośników 2
Moc wyjściowa (RMS) 2 W
Wbudowana kamera/aparat Nie
Cienki klient
Zainstalowano Thin Client Nie
Ergonomia
Standard VESA Tak
Interfejs do montażu panelu 100 x 100 mm
Zakres kąta nachylenia -5 - 20 °
Opcja regulacji wysokości Nie
Gniazdo zamknięcia przewodu Tak
Typ gniazda zamka kabla Kensington
Moc
Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania 0.5 W
Pobór mocy 35 W
Tryb wyłączenia 0.5 W
Waga i rozmiary
Szerokość (bez podstawy) 512.84 mm
Głębokość (bez podstawy) 56.9 mm
Wysokość (bez podstawy) 305.51 mm
Waga (bez podstawy) 4100 g
Szerokość urządzenia (z podstawą) 512.84 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą) 201.82 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą) 385.96 mm
Konstrukcja
Kolor produktu Czarny
Certyfikaty CEL, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS,WEEE
Pozycjonowanie na rynku -
Dane opakowania
Szerokość opakowania 576 mm
Głębokość opakowania 148 mm
Wysokość opakowania 468 mm
Przewody AC,Audio (3.5mm),VGA
Skrócona instrukcja obsługi Tak
Szanse na przetrwanie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) ENERGY STAR
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Asus VE228TR.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj