Instrukcja obsługi 3M X64

3M X64

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi 3M X64. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej 3M X64 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
3M
Model
X64
Produkt
Język
Angielski
Typ pliku
PDF
1
Digital Projector
X64
Operator's Guide
Thank you for purchasing this projector.
WARNING Ź%HIRUHXVLQJWKLVSURGXFWSOHDVHUHDGDOOPDQXDOVIRUWKLV
SURGXFW%HVXUHWRUHDG³3URGXFW6DIHW\*XLGH´¿UVW$IWHUUHDGLQJWKHPVWRUH
WKHPLQDVDIHSODFHIRUIXWXUHUHIHUHQFH
$ERXWWKLVPDQXDO
9DULRXVV\PEROVDUHXVHGLQWKLVPDQXDO7KHPHDQLQJVRIWKHVHV\PEROVDUH
GHVFULEHGEHORZ
WARNING 7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUHYHQGHDWKGXHWRLQFRUUHFWKDQGOLQJ
CAUTION 7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUSK\VLFDOGDPDJHGXHWRLQFRUUHFW
KDQGOLQJ
3OHDVHUHIHUWRWKHSDJHVZULWWHQIROORZLQJWKLVV\PERO
NOTE7KHLQIRUPDWLRQLQWKLVPDQXDOLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KHPDQXIDFWXUHUDVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQWKLVPDQXDO
7KHUHSURGXFWLRQWUDQVIHURUFRS\RIDOORUDQ\SDUWRIWKLVGRFXPHQWLVQRWSHUPLWWHG
ZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQFRQVHQW
Trademark acknowledgment
0DFLVUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI$SSOH&RPSXWHU,QF
9(6$DQG69*$DUHWUDGHPDUNVRIWKH9LGHR(OHFWURQLFV6WDQGDUG$VVRFLDWLRQ
:LQGRZVLVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ
$OORWKHUWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUWLHVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV
© 3M 2007. All Rights Reserved.

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi 3M X64, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Projektor
Jasność projektora 2600 ANSI lumeny
Technologia projekcji LCD
Naturalna rozdzielczość projektora XGA (1024x768)
Współczynnik kontrastu (typowy)   500:1
Ilość kolorów 16.78 millionów kolorów
Korekcja Keystone'a, poziom -30 - 30 °
Kompatybilność rozmiaru ekranu   350
Zasięg skanowania (długość) 56 - 120 Hz
Zasięg skanowania w poziomie 31.5 - 106 kHz
Pozostałe właściwości
Format obrazu   4:3, 16:9
Wejście audio dla danych   2
Wyjście audio   1
Technologia łączności Przewodowy
Wymiary produktu (SxGxW)   340 x 270 x 100 mm
Zasilanie 100 - 120 V, 220 - 240 V, 50/60 Hz
System obiektywów
Współczynnik zbliżenia   1.2:1
Długość ogniskowa   20 - 23 mm
Ostrość Ręczny
Lampy
Żywotność lamp   2000 godz
Lampy   220 W
Typ lamp UHB
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) 3000 godz
Video
System formatu sygnału analogowego   NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM
Multimedia
Ilość wbudowanych glosników 1
Moc wyjściowa (RMS)   6 W
Łączność
Liczba portów VGA (D-Sub)   3
Wejście S-Video   1
Złożone wejście wideo   1
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)   1
Wejscie Audio (L,P)   1
Liczba portów USB 2.0   1
Port RS-232   1
Opis ogólny
Obsługa funkcji Plug & Play   yes
Poziom hałasu Lc IEC   36 dB
Certyfikaty UL, cUL, FCC Part 15, subpart B, Class B, CE, EN60950-1
Waga i rozmiary
Waga produktu   3500 g
Zarządzanie energią
Pobór mocy   320 W
Warunki zewnętrzne
Zakres temperatur (przechowywanie)   -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)   5 - 35 °C

Relaterade produkter: