Instrukcja obsługi 3M X46

3M X46

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi 3M X46. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej 3M X46 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
3M
Model
X46
Produkt
Język
Angielski, Indonezyjski, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Thank you for purchasing this projector.
Ź%HIRUHXVLQJWKLVSURGXFWSOHDVHUHDGDOOPDQXDOVIRUWKLV
SURGXFW%HVXUHWRUHDG³Product Warranty and Safety Guide´¿UVW$IWHU
UHDGLQJWKHPVWRUHWKHPLQDVDIHSODFHIRUIXWXUHUHIHUHQFH
WARNING
7KHLQIRUPDWLRQLQWKLVPDQXDOLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KHPDQXIDFWXUHUDVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQ
WKLVPDQXDO
7KHUHSURGXFWLRQWUDQVIHURUFRS\RIDOORUDQ\SDUWRIWKLVGRFXPHQWLVQRW
SHUPLWWHGZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQFRQVHQW
NOTE
Trademark acknowledgment
9DULRXVV\PEROVDUHXVHGLQWKLVPDQXDO7KHPHDQLQJVRIWKHVHV\PEROVDUH
GHVFULEHGEHORZ
$ERXWWKLVPDQXDO
WARNING
CAUTION
7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUHYHQGHDWKGXHWRLQFRUUHFWKDQGOLQJ
7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUSK\VLFDOGDPDJHGXHWRLQFRUUHFW
KDQGOLQJ
3OHDVHUHIHUWRWKHSDJHVZULWWHQIROORZLQJWKLVV\PERO
0DF
®
LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI$SSOH,QF
:LQGRZV
®
LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI0LFURVRIW&RUSRUDWLRQLQWKH86DQGRURWKHU
FRXQWULHV
9(6$DQG''&DUHWUDGHPDUNVRIWKH9LGHR(OHFWURQLFV6WDQGDUG$VVRFLDWLRQ

+'0,WKH+'0,ORJRDQG+LJK'H¿QLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFHDUHWUDGHPDUNVRUUHJLVWHUHG
WUDGHPDUNVRI+'0,/LFHQVLQJ//&LQWKH8QLWHG6WDWHVDQGRWKHUFRXQWULHV
7UDGHPDUN3-/LQNLVDWUDGHPDUNDSSOLHGIRUWUDGHPDUNULJKWV
LQ-DSDQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDDQGRWKHUFRXQWULHVDQG
DUHDV
³%OXUD\'LVF´LVDWUDGHPDUN
$OORWKHUWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUWLHVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV
NOTICE 7KLVHQWU\QRWLFHVRIIHDURIFDXVLQJWURXEOH
Digital Projector X31/X36/X46
Operator's Guide

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi 3M X46, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Projektor
Jasność projektora 4000 ANSI lumeny
Technologia projekcji LCD
Naturalna rozdzielczość projektora XGA (1024x768)
Kompatybilność rozmiaru ekranu   -
Odległość projekcji   - m
Współczynnik kontrastu (typowy)   2000:1
Pozostałe właściwości
Format obrazu   4:3
Port USB yes
Technologia łączności Przewodowy
Interfejs do nagrywania wideo yes
Wymiary produktu (SxGxW)   317 x 288 x 98 mm
Typ zasilacza   Prąd przemienny
Dostosowany do pracy w sieci   yes
System obiektywów
Współczynnik zbliżenia   -
Ostrość Ręczny
Długość ogniskowa   - mm
Lampy
Żywotność lamp   3000 godz
Lampy   - W
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) 6000 godz
Video
System formatu sygnału analogowego   -
Pełny HD   no
Kompatybilność 3D   -
Multimedia
Wbudowane głośniki   yes
Ilość wbudowanych glosników 1
Moc wyjściowa (RMS)   16 W
Wbudowany tuner tv   no
Wyświetlacz
Wbudowany wyświetlacz   no
Łączność
Liczba portów VGA (D-Sub)   3
Ilość portów HDMI   1
Liczba portów USB 2.0   1
Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A 0
Połączenie usb   USB Typu-A
Złożone wejście wideo   1
Wejscie Audio (L,P)   0
Wyjście audio (prawe/lewe)   1
Wyjścia słuchawkowe   0
Mikrofon   no
Liczba DisplayPorts   0
Wejście S-Video   1
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)   1
Port DVI   no
Port RS-232   0
Wyście mocy ac yes
Wejście AUX no
Wejścia BNC   0
Wejście cyfrowe audio   0
Sieć komputerowa
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)   1
Przewodowa sieć lan   yes
Wi-Fi   no
Artykuły Zaopatrzenia
Zintegrowany czytnik kart   no
Opis ogólny
Poziom hałasu Lc IEC   - dB
HDCP   no
Obsługa funkcji Plug & Play   yes
Design
Kolor produktu   Biały
Typ produktu   Projektor pulpitowy
Zarządzanie energią
Źródło zasilania   Prąd przemienny
Pobór mocy   - W
Pobór mocy w trybie czuwania   - W
Waga i rozmiary
Waga produktu   3600 g
Szerokość produktu   317 mm
Długość urządzenia   288 mm
Wysokość urządzenia   98 mm
Zawartość opakowania
Pilot zdalnego sterowania   no
Zaświadczenia
Certyfikat EnergyStar   -