Instrukcja obsługi 3M X31

3M X31

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi 3M X31. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej 3M X31 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
3M
Model
X31
Produkt
Język
Angielski, Indonezyjski, Ukraiński
Typ pliku
PDF
Thank you for purchasing this projector.
Ź%HIRUHXVLQJWKLVSURGXFWSOHDVHUHDGDOOPDQXDOVIRUWKLV
SURGXFW%HVXUHWRUHDG³Product Warranty and Safety Guide´¿UVW$IWHU
UHDGLQJWKHPVWRUHWKHPLQDVDIHSODFHIRUIXWXUHUHIHUHQFH
WARNING
7KHLQIRUPDWLRQLQWKLVPDQXDOLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KHPDQXIDFWXUHUDVVXPHVQRUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\HUURUVWKDWPD\DSSHDULQ
WKLVPDQXDO
7KHUHSURGXFWLRQWUDQVIHURUFRS\RIDOORUDQ\SDUWRIWKLVGRFXPHQWLVQRW
SHUPLWWHGZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQFRQVHQW
NOTE
Trademark acknowledgment
9DULRXVV\PEROVDUHXVHGLQWKLVPDQXDO7KHPHDQLQJVRIWKHVHV\PEROVDUH
GHVFULEHGEHORZ
$ERXWWKLVPDQXDO
WARNING
CAUTION
7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUHYHQGHDWKGXHWRLQFRUUHFWKDQGOLQJ
7KLVV\PEROLQGLFDWHVLQIRUPDWLRQWKDWLILJQRUHGFRXOGSRVVLEO\
UHVXOWLQSHUVRQDOLQMXU\RUSK\VLFDOGDPDJHGXHWRLQFRUUHFW
KDQGOLQJ
3OHDVHUHIHUWRWKHSDJHVZULWWHQIROORZLQJWKLVV\PERO
0DF
®
LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI$SSOH,QF
:LQGRZV
®
LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI0LFURVRIW&RUSRUDWLRQLQWKH86DQGRURWKHU
FRXQWULHV
9(6$DQG''&DUHWUDGHPDUNVRIWKH9LGHR(OHFWURQLFV6WDQGDUG$VVRFLDWLRQ

+'0,WKH+'0,ORJRDQG+LJK'H¿QLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFHDUHWUDGHPDUNVRUUHJLVWHUHG
WUDGHPDUNVRI+'0,/LFHQVLQJ//&LQWKH8QLWHG6WDWHVDQGRWKHUFRXQWULHV
7UDGHPDUN3-/LQNLVDWUDGHPDUNDSSOLHGIRUWUDGHPDUNULJKWV
LQ-DSDQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDDQGRWKHUFRXQWULHVDQG
DUHDV
³%OXUD\'LVF´LVDWUDGHPDUN
$OORWKHUWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUWLHVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV
NOTICE 7KLVHQWU\QRWLFHVRIIHDURIFDXVLQJWURXEOH
Digital Projector X31/X36/X46
Operator's Guide

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi 3M X31, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Projektor
Jasność projektora 2700 ANSI lumeny
Technologia projekcji LCD
Naturalna rozdzielczość projektora XGA (1024x768)
Kompatybilność rozmiaru ekranu   30 - 300
Odległość projekcji   1.8 - 2.1 m
Współczynnik kontrastu (typowy)   2000:1
Ilość kolorów 16.78 millionów kolorów
Korekcja Keystone'a, poziom ±30 °
Rozmiar matrycy 0.63
Typ matrycy 3-panel (p-Si TFT active)
Zasięg skanowania (długość) 56 - 120 Hz
Zasięg skanowania w poziomie 31.5 - 106 kHz
Jasność projektora (tryb ekonomiczny) 2000 ANSI lumeny
Pozostałe właściwości
Format obrazu   4:3, 14:9, 16:9
Maksymalna rozdzielczość analogowa 1600 x 1200 piksele
System soczewki   F = 1.67 - 1.91
Wymiary produktu (SxGxW)   317 x 288 x 98 mm
Maksymalna wysokość eksploatacji 1829 m
Technologia łączności Przewodowy
Cechy sieci 10 BASE-T/100 BASE-TX
System obiektywów
Możliwość przybliżenia   yes
Stosunek padania 1.5 - 1.8:1
Współczynnik zbliżenia   1.2:1
Zoom optyczny   1.2 x
Ostrość Ręczny
Długość ogniskowa   19 - 23 mm
Powiekszenie   4 x
Rodzaj zoomu Ręczny
Lampy
Żywotność lamp   3000 godz
Lampy   210 W
Typ lamp UHB
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) 6000 godz
Moc lampy (tryp ekonomiczn) 140 W
Ilość lamp   1
Łączność
Wejście S-Video   1
Złożone wejście wideo   1
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)   3
Wejscie Audio (L,P)   3
Wyjście audio (prawe/lewe)   1
Liczba portów USB 2.0   2
Port DVI   no
Port RS-232   1
Ilość portów HDMI   1
Mikrofon   yes
Liczba portów VGA (D-Sub)   3, 2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)   1
Połączenie usb   USB Type-A, USB Type-B
Interfejs SCSI RS-232
Video
System formatu sygnału analogowego   NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Pełny HD   no
HD-Ready yes
Obsługiwane rozdzielczości grafiki   1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Obsługiwane tryby wideo   1080i, 480i, 480p, 576i, 720p
Kompatybilność 3D   no
Multimedia
Wbudowane głośniki   yes
Ilość wbudowanych glosników 1
Moc wyjściowa (RMS)   16 W
Sieć komputerowa
Przewodowa sieć lan   yes
Wi-Fi   no
Design
Kolor produktu   Biały
Zarządzanie energią
Pobór mocy   330 W
Napięcie wejściowe AC   100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania   1 W
Automatyczne wyłączanie zasilania   yes
Zawartość opakowania
Rodzaj baterii   AA
Pilot zdalnego sterowania   yes
Przewody VGA
Baterie w zestawie yes
Waga i rozmiary
Waga produktu   3600 g
Szerokość produktu   317 mm
Długość urządzenia   288 mm
Wysokość urządzenia   98 mm
Opis ogólny
Poziom hałasu Lc IEC   37 dB
Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) 30 dB
Certyfikaty UL, cUL, FCC Part 15 Subpart B, Class B, EN60950-1, CE
Warunki zewnętrzne
Zakres temperatur (przechowywanie)   -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)   5 - 35 °C

Relaterade produkter: